adres_strona2.jpg
Stypendia

Przydzielaniem stypendiów i pomocy materialnej na Wydziale Ekonomicznym UG zajmuje się Wydziałowa Komisja Stypendialna.

Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, powołanej na rok akademicki 2013/2014 w dniu 7 stycznia 2014 roku:

prof. UG, dr hab. Krystyna Żołądkiewicz - Przewodnicząca Komisji

dr Dariusz Tłoczyński - Wiceprzewodniczący Komisji

Aleksander Kiedrowski - Członek Komisji
(student - SSL International Business, I rok,)

Jakub Kowalski - Członek Komisji
(student - SSL International Business, I rok,)

Paulina Luksa - Członek Komisji
(studentka – SS2 Ekonomia, II rok)

Marcin Mikołajczyk - Członek Komisji
(student - SSL International Business, I rok,)

Dominika Możdżeń - Członek Komisji
(studentka – SS2 MSG, II rok)

Ewelina Muzyczuk - Członek Komisji
(studentka – SS2 Ekonomia, II rok)

Ogólne zasady funkcjonowania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego określają:
- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
- Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzony Zarządzeniem nr 51/R/07 Rektora UG, z dnia 28 września 2007 roku (tekst jedn. Zarządzenie nr 75/R/10 Rektora UG z dnia 11 października 2010 roku): http://www.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/zrek/2010/z75r10.html

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo jest wolnym oprogramowaniem rozprowadzanym na warunkach licencji GNU/GPL.