adres_strona.jpg

Drodzy Studenci!

Członkowie Rady Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UG służą koleżeńską pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych ze studiami na Wydziale Ekonomicznym. Chętnie udzielimy Wam wskazówek w kwestiach kształcenia oraz działalności społecznej na naszym Wydziale.

Jako Rada Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UG reprezentujemy Was, Drogie Koleżanki i Koledzy, w organach i komisjach uczelnianych i wydziałowych, dbając o interesy studentów. Staramy się także zapewnić
lepszą integrację w gronie akademickim organizując Otrzęsiny, Połowinki, Bale Absolutoryjne i konferencje.

Znając walory studiowania na WE UG staramy się przekonać o nich także młodsze Koleżanki i Kolegów, reprezentując Wydział na corocznych Targach Akademia.Skład RSS WE na rok akademicki 2013/2014

1. Dominika Możdżeń 
(studentka – SS2 MSG, II rok)

Przewodnicząca RSSWE

Członek:
Rady Wydziału Ekonomicznego UG,
Parlamentu Studentów UG, 
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds Studentów UG
Wydziałowej Komisji Stypendialnej WE UG

Kontakt:  

 

2. Katarzyna Neumann

(studentka – SS2 Ekonomia, II rok)

V-ce Przewodnicząca RSSWE
Przewodnicząca Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Członek:
Senatu UG,
Rady Wydziału Ekonomicznego UG,
Parlamentu Studentów UG, 
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds Studentów UG
Członek AZS UG - sekcja piłki ręcznej kobiet

Kontakt:

 
3. Paulina Luksa 
(studentka – SS2 Ekonomia, II rok)

Sekretarz RSSWE

Członek:
 Prezydium Parlamenty Studentów UG ds Promocji
Rady Wydziału Ekonomicznego UG,
Parlamentu Studentów UG,
Komisji ds Promocji PS UG
Wydziałowej Komisji Stypendialnej WE UG
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds Studentów UG
Członek AZS UG - sekcja piłki ręcznej kobiet

Kontakt:

 

 4. Ewelina Muzyczuk
(studentka – SS2 Ekonomia, II rok)

Członek:
Rady Wydziału Ekonomicznego UG,
Parlamentu Studentów UG, 
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds Studentów UG
Wydziałowej Komisji Stypendialnej WE UG

Kontakt:

 

 5. Katarzyna Zajko
(studentka – SSL MSG, III rok)

Członek:
Rady Wydziału Ekonomicznego UG,

 

 6. Katarzyna Wegenke
(studentka – SS2 MSG, III rok)

Członek:
Rady Wydziału Ekonomicznego UG,
Parlamentu Studentów UG

 

 7. Michał Krakowiak
(student – SS2 Ekonomia, II rok)

Członek:
Rady Wydziału Ekonomicznego UG

 

 8. Aleksander Kiedrowski
(student – SSL MSG IB, I rok)

Członek:
Rady Wydziału Ekonomicznego UG,

Wydziałowej Komisji Stypendialnej WE UG

 

 
9. Marcin Mikołajczyk
(student – SSL MSG IB, I rok)

Członek:
Rady Wydziału Ekonomicznego UG,

Wydziałowej Komisji Stypendialnej WE UG

 
10. Jakub Kowalski
(student– SSL MSG IB, I rok)

Członek:
Rady Wydziału Ekonomicznego UG,

Wydziałowej Komisji Stypendialnej WE UG

 

Czekamy na wszelkie propozycje współpracy! :)

Otwórzcie się na Wydział i wesprzyjcie RSS WE własnymi pomysłami!Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo jest wolnym oprogramowaniem rozprowadzanym na warunkach licencji GNU/GPL.