Kuling - Strona Domowae-mail 

 

     Grupa  Badawcza Ptaków Wodnych "KULING" powstała w 1983 roku jako nieformalny zespół zajmujący się jesienną wędrówką ptaków wodnych i wodno-błotnych nad Zatoką Gdańską. W 1996 roku zostaliśmy zarejestrowani jako Stowarzyszenie. Od początku naszej działalności jesteśmy ściśle związani z Katedrą Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego oraz z Sekcją Ornitologiczną Studenckiego Koła Naukowego Biologów UG.
     "KULING"  skupia obecnie zarówno ornitologów zawodowych, studentów, jak i ornitologów amatorów. Do naszego Stowarzyszenia może należeć, każdy, kto ukończył 16 lat i uczestniczył w prowadzonych przez nas akcjach.
     Kilkunastoletnia  działalność naukowa zaowocowała szeregiem publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Dotyczą one zimowania ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej, wiosennej i jesiennej migracji ptaków siewkowych, a niektóre z nich omawiają zagadnienia związane z pojawami i rozpoznawaniem gatunków rzadko i nieregularnie pojawiających się na Wybrzeżu Gdańskim.
     Od 1984 roku  prowadzimy monitoring zanieczyszczenia wód Zatoki Gdańskiej produktami ropopochodnymi na podstawie liczeń martwych, zaolejonych ptaków znajdowanych na plażach. Wyniki tych badań są wykorzystywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jako jeden ze wskaźników stanu środowiska województwa gdańskiego.
     Organizujemy  obozy badawczo-edukacyjne, w trakcie realizowanych przez nas programów badawczych zaobrączkowaliśmy ok. 45. tys ptaków, dzięki czemu jesteśmy znani na świecie jako jeden z bardziej efektywnie działających zespołów obrączkarskich.
     Prowadzimy  też działania z zakresu edukacji ekologicznej skierowane zarówno do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów, jak też do społeczeństwa gmin nadmorskich i odwiedzających te miejsca turystów. Wytyczyliśmy kilka ścieżek dydaktycznych na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, opracowaliśmy przewodniki merytoryczne po nich oraz foldery reklamowe. Na terenie miast położonych nad Zatoką Gdańską ustawiliśmy bogato ilustrowane tablice informujące o ptakach występujących w najbliższej okolicy.

 

Ta strona została przygotowana przez Z. Kochana