Kuling - Strona Domowae-mail 

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców UG
al. Legionów 9, 80-401 Gdańsk
fax (058) 341-20-16, tel. kom. 0603 183 525
e-mail: biowm@univ.gda.pl, biomr@univ.gda.pl

 

Obozy badawcze

Spis rzadkich gatunków ptaków

Kto może zostać członkiem KULINGa?

Zasady przyznawania odznak Grupy KULING

Mały Kodeks Załoganta

 

 

Ta strona została przygotowana przez Z. Kochana