Kuling - Strona Domowaogłoszeniae-mail 

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców UG
al. Legionów 9, 80-401 Gdańsk
fax (058) 341-20-16, tel. kom. 0603 183 525
e-mail: biowm@univ.gda.pl, biomr@univ.gda.pl

Obozy badawcze grupy KULING


 
OBÓZ WIOSENNY
 
Kwiecewo k. Olsztyna: 25 kwietnia - 16 maja
Malowniczo położone rozlewisko jest miejscem rozrodu śmieszek, rybitw czarnych i białowąsych, zauszników i wielu innych gatunków ptaków wodnych; stanowi też "stołówkę" bielików. Odsłaniający się błotnisty brzeg i roślinność wodna jest miejscem żerowania stad wedrujących na legowiska łęczaków i innych siewek. To właśnie łęczaki stanowić bedą główny obiekt badań.
 
Zgłoszenia do 31 marca:
mateo76@tlen.pl; Mateusz Ściborski, Al. Legionów 9, 80-441 Gdansk

 
OBOZY JESIENNE
 
Pawłowice k. Dęblina: 25 czerwca - 5 września
Obóz organizowany wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym z Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Punkt badawczy zlokalizowany na nieuregulowanym odcinku Wisły, gdzie mozaika piaszczystych łach, błotnistych zatoczek i starorzeczy stwarza znakomite warunki do obserwacji i chwytania różnych gatunków siewek.
 
Lisewo k. Tczewa: 1 lipca - 13 września
Kompleks łąk w miedzywalu Wisły i piaszczysto-błotniste brzegi Wisły z kamiennymi ostrogami, na których licznie pojawiają się siewki, szczególnie brodźce piskliwe. Właśnie tych ptaków bedzie głównie dotyczył obóz, a w ramach niego: chwytanie w sieci za pomocą wabienia na głos, obrączkowanie oraz prowadzenie obserwacji żerowania i zachowan stadnych. Specjalną atrakcją jest nocne chwytanie kulików wielkich. Obóz organizowany jest wspólnie z Uniwersytetem Warminsko-Mazurskim.
 
Zgłoszenia (na oba obozy!) do 31 maja:
gosia_krupa@poczta.onet.pl; Małgorzata Krupa, ul. Dziewanny 1/13, 11-041 Olsztyn
 

Nasz adres:
     Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
     Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców UG
     Al. Legionów 9
     80-441 Gdańsk
     tel. 0603 183 525
     www: http://kuling.bgio.univ.gda.pl
     e-mail: mateo76@tlen.pl

 

 

Ta strona została przygotowana przez Z. Kochana