Kuling - Strona Domowae-mail 

Działalność naukowa grupy "KULING"

 

Publikacje naukowe grupy "KULING"

Obrączkowanie

     Wyniki obrączkowania

     Ptaki z obcymi obrączkami stwierdzone przez "KULING" w roku:
          1997, wszystkie ptaki z lat 1983-1997

     Wiadomości powrotne:
          Afryka i Turcja, Europa

     Procent wiadomości powrotnych z lat 1983-1998

Zimowe liczenia ptaków

Program "Tringa glareola 2000"

"Zaraza Oliwna"

Mewy

Beka

Łyska

Liczenia ptaków na Ławicach Odrzanej i Słupskiej (new)

 

Ta strona została przygotowana przez Z. Kochana