Kuling - Strona Domowae-mail 

 

Ścieżki dydaktyczne i ornitologiczne punkty obserwacyjne

     W 1996 roku zaprojektowaliśmy cztery ścieżki dydaktyczne na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz jedną w rezerwacie "Kępa Redłowska" w Gdyni. Projekty te realizowane były we współpracy z nadmorskim Parkiem Krajobrazowym i gminami w Pucku, Kosakowie i Krokowej. W przypadku ścieżki w rezerwacie "Kępa Redłowska" fundusze zapewniła gmina Gdynia (grant dla organizacji pozarządowych).
     Ornitologiczne  punkty obserwacyjne zaopatrzone w komplet tablic dydaktycznych zostały ustawione w trzech punktach: na bulwarach nadmorskich w Helu i w Gdyni (fundusze gmin Hel i Gdynia) oraz w Gdańsku przy miejskim stawie na Potoku Oliwskim (wylot ulicy Subisława) (zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku). W trakcie realizacji jest projekt polegający na ustawieniu 6 tablic informacyjnych na Wyspie Sobieszewskiej.

Działalność wydawnicza

     W ramach działań edukacyjnych znaczącą pozycją są różnego rodzaju działania wydawnicze. W 1997 roku, w ramach dofinansowania z funduszy gminy Gdańsk (granty dla organizacji pozarządowych) wydrukowaliśmy przewodnik merytoryczny po ścieżce dydaktycznej "Wzgórze Pachołek – Park Oliwski". Napisaliśmy książkę o walorach przyrodniczych projektowanego rezerwatu "Rzeczne Łąki" (koło Rewy, gm. Kosakowo), wydaną później przez Nadbałtyckim Centrum Edukacji Ekologicznej i Ekorozwoju. Na zlecenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego we Władysałwowie piszemy przewodniki po najatrakcyjniejszych przyrodniczo miejscach leżących na terenie Parku. Do druku zostały oddane dwie pierwsze pozycje o Bielawskich Błotach i łąkach koło Jastarni. W 1999 roku planowana jest kolejna książka o rezerwacie "Beka" (gmina Puck). Grupa KULING jest wydawcą cyklu bogato ilustrowanych książek "Ptaki Bałtyku".

Ptaki Bałtyku - czesc 1. Ptaki Bałtyku - czesc 2.

Cykle wykładów o walorach przyrodniczych najbliższej okolicy

     W Sopocie i w Gdańsku-Oliwie (rok 1997) przeprowadziliśmy projekty skierowane do uczniów szkół podstawowych (granty dla organizacji pozarządowych gmin Gdańsk i Sopot). W Sopocie przygotowany został zestaw pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, a w Gdańsku wytyczono ścieżkę dydaktyczną "Wzgórze Pachołek – Park Oliwski", wydano przewodnik merytoryczny po niej i przeprowadzono cykl wykładów w 10 szkołach podstawowych znajdujących się w pobliżu Parku Oliwskiego.

 

Ta strona została przygotowana przez Z. Kochana