powrót do strony startowej KEIE UG
Katedra
 Historia Katedry
 Kontakt
Pracownicy
 A. Zielińska-Głębocka
 K. Gawlikowska-Hueckel
 J. Kuczewska
 A.Golejewska
 T. Brodzicki
Projekty badawcze
 zrealizowane
 realizowane
Publikacje
  polskie
  zagraniczne
 KEIE Working Papers


Publikacje w językach obcych


  • OECD (2005) Business Clusters - Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe T. Brodzicki wspolautor rozdziału o Polsce more info

  • Anna Zielińska-Glebocka, Industrial Competitiveness in An Enlarged Europe. Review of Key Theoretical and Policy Issues "Argumenta Oeconomica", No. 1(15) 2004, Special Issue: European Union Enlargement, Wrocław University of Economics;

  • Anna Zielińska-Glebocka, Tomasz Brodzicki, Trade in manufactured goods between the EU and selected accession countries: Identifying sectors sensitive to changes in industrial competitiveness of the "new" members Opere et Studio pro Oeconomia, Vol II, No 1(3), July 2005,


Copyright - KEIE Uniwersytet Gdański 2001 - 2009