powrót do strony startowej KEIE UG
Katedra
 Historia Katedry
 Kontakt
Pracownicy
 A. Zielińska-Głębocka
 K. Gawlikowska-Hueckel
 J. Kuczewska
 A.Golejewska
 T. Brodzicki
Projekty badawcze
 zrealizowane
 realizowane
Publikacje
  polskie
  zagraniczne
 KEIE Working Papers

Publikacje książkowe pracowników KEIE


 • K. Gawlikowska-Hueckel, A.Stępniak, A. Zielińska-Głębocka (1993) Polska-EWG. Wybrane aspekty dostosowań w świetle Rynku 1992 i Umowy o Stowarzyszeniu, Ośrodek Badań EWG i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 • A. Zielińska-Głębocka (1996) Handel zagraniczny krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 • A.Zielińska-Głębocka (1997) Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 • A.Zielińska-Głębocka (red.) (1997) Ewolucja integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, wyzwania dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 • K. Gawlikowska-Hueckel (red.) (1998) Polska - Unia Europejska. Problemy prawne i ekonomiczne, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk.

 • K.Gawlikowska-Hueckel, A. Golejewska, J.Mrozińska, J. Taraszkiewicz, A. Zielińska-Głębocka (red.) (2000) Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 • K.Gawlikowska-Hueckel (2002) Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Wydawnctwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 • T. Brodzicki, K.Gawlikowska-Hueckel, A. Golejewska, J.Mrozińska, J. Taraszkiewicz, A. Zielińska-Głębocka (red.) (2003) Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 • K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka (2004) Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej,Wydawnictwo C.H. Beck, Academia Oeconomica, Warszawa.

 • T. Rynarzewski, A. Zielińska-Głebocka (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa.

 • J. Kuczewska (2007), Europejska procedura benchmarkingu: programy działania, PARP, Warszawa.

 • A. Golejewska (2008), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki. Aspekt teoretyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 • A. Zielińska-Głębocka, red. (2008), Lokalizacja przemysłu a konkuencyjność polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.


W ramach serii wydawniczej Academia Oeconomica Wydawnictwo C.H. Beck opublikowało podręcznik autorstwa pracowników KEIE dr hab. Krystyny Gawlikowskej-Hueckel oraz prof. dr hab. Anny Zielińskiej-Głębockiej pt. "Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej". Podręcznik dostępny jest już w księgarniach.

Copyright - KEIE Uniwersytet Gdański 2001 - 2009