powrót do strony startowej KEIE UG
Katedra
 Historia Katedry
 Kontakt
Pracownicy
 A. Zielińska-Głębocka
 K. Gawlikowska-Hueckel
 J. Kuczewska
 A.Golejewska
 T. Brodzicki
Projekty badawcze
 zrealizowane
 realizowane
Publikacje
  polskie
  zagraniczne
 KEIE Working Papers

Zrealizowane projekty badawcze
Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej


  • Changes in Industrial Competitiveness as a Factor of Integration: Identifying Challenges of the Enlarged Single European Market - projekt badawczy Komisji Europejskiej nr HPSE-CT-2002-00148. Projekt badawczy w ramach międzynarodowego konsorcjum badawczego (FP5) oceniający wpływ zmian konkurencyjności Polski, Czech i Węgier na sytuację sektorów przemysłu starych państw członkowskich Unii Europejskiej pod kątem modyfikacji polityki gospodarczej ugrupowania.

  • Projekt badawczy pt. "Cele i narzędzia polityki konkurencyjności Polski w kontekście przygotowania do członkostwa w UE - analiza oparta na metodzie benchmarkingu", realizowany w ramach grantu indywidualnego Komitetu Badań Naukowych w okresie 1.09.1998 - 31.08.2000. Rezultatem projektu jest książka pod redakcją prof. dr hab. Anny Zielińskiej-Głębockiej pt. "Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka", Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.

  • Projekt badawczy pt. "Monitorowanie konkurencyjności przemysłowej Polski w procesie integracji z Unią Europejską (w układzie sektorów, regionów i przedsiębiorstw)", w ramach grantu indywidualnego Komitetu Badań Naukowych. Wynki prac badawczych KEIE realizowanych w ramach projektu zostały opisane w książce pod redakcją prof. dr hab. Anny Zielińskiej-Głębockiej pt. Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej", Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.

  • Projekt badawczy pt. "Wpływ zmian w lokalizacji przemysłu i usług w Polsce na konkurencyjnosc polskich regionów w warunkach integracji europejskiej" zrealizowany w ramach grantu badawczego KBN nr 0916/H03/2006/30.


Copyright - KEIE Uniwersytet Gdański 2001 - 2010