powrót do strony startowej KEIE UG
Katedra
 Historia Katedry
 Kontakt
Pracownicy
 A. Zielińska-Głębocka
 K. Gawlikowska-Hueckel
 J. Kuczewska
 A.Golejewska
 T. Brodzicki
Projekty badawcze
 zrealizowane
 realizowane
Publikacje
  polskie
  zagraniczne
 KEIE Working Papers

Aktualnie prowadzone projekty badawcze
Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej:


  • W latach 2010 (III) - 2012 (X) zespół kierowany przez dr Tomasza Brodzickiego z Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej realizuje projekt własny pt. "Identyfikacja klastrów przemysłowych w Polsce. Próba oceny ich efektów ekonomicznych. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego" na podstawie umowy nr 1649/B/H03/2010/38 podpisanej z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W skład zespołu badawczego wchodzš: dr Tomasz Brodzicki - KEIE WE UG, dr Dorota Ciołek - KE WZ UG, mgr Marita Koszarek - BSR Expertise, dr Joanna Kuczewska - KEIE WE UG, dr Lech Kujawski - KE WZ UG, dr Marcin Tarkowski - IG WOiG UG.


Copyright - KEIE Uniwersytet Gdański 2001 - 2010