powrót do strony startowej KEIE UG
Katedra
 Historia Katedry
 Kontakt
Pracownicy
 A. Zielińska-Głębocka
 K. Gawlikowska-Hueckel
 J. Kuczewska
 A.Golejewska
 T. Brodzicki
Projekty badawcze
 zrealizowane
 realizowane
Publikacje
  polskie
  zagraniczne
 KEIE Working Papers

dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG Krystyna Gawlikowska-Hueckel photo

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim 2008/2009

 • Gospodarka regionalna

 • Seminarium magisterskie

 • Seminarium doktorskie

Konsultacje w semestrze letnim 2008/2009

Pokój 213 telefon: 058 550 92 26

Poza wyznaczonymi godzinami proszę o kontakt telefoniczny względnie e-mailowy
e-mail: gawlikowska AT gnu.univ.gda.pl


Curriculum vitae

Stopnie i tytuły naukowe

2003

Tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, rozprawa habilitacyjna Pt. Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej . Konwergencja czy polaryzacja?

1973

Tytuł doktora nauk ekonomicznych, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Transportu, rozprawa pt: Ekonomiczne i polityczne aspekty wzrostu gospodarczego Japonii po II wojnie światowe promotor: prof. dr. hab. B. Rudowicz, recenzenci: prof. dr hab. S. Ładyka, prof. dr hab. Z. Kowalczyk

Zatrudnienie

1972 -

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej - pracownik naukowo-dydaktyczny, profesor

Wybrane publikacje

 • Polska a Wspólnota Europejska- problemy i dylematy (współautorstwo z A. Zielińską-Głębocką) , Transformacja gospodarki, nr 82/1992, ISSN-0867-4167

 • Polska polityka monetarna a doświadczenia stabilizacyjne krajów EWG, w: Polska a rynek EWG, Transformacja Gospodarki, IBnGR, nr 19/1992

 • Mapa ryzyka inwestycyjnego, Transformacja Gospodarki, nr 39, Warszawa-Gdańsk 1993 (współautorstwo i redakcja części regionalnej)

 • Polska-EWG. Wybrane aspekty dostosowań w świetle rynku 1992 i umowy o stowarzyszeniu, książka (współautorstwo z A. Stępniakiem, A.Zielińską-Głębocką), ISBN 83-900952-2-X, Gdańsk 1993

 • Rynek dóbr wysokich technologii w Polsce i EWG, rozdział do Białej Księgi dostosowań Polski do EWG (z A. Zielińską-Głębocką), Warszawa 1993

 • Uwagi o polskiej polityce przemysłowej. Stan obecny, zagrożenia, perspektywy, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Working Papers nr 5/1993

 • Kohezja i dostosowania. Wybrane problemy gospodarki w świetle stowarzyszenia z Unią i powiększenia europejskiej integracji, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Working Papers nr 2/1994

 • Polskie Klondike, Życie Gospodarcze, nr 16/1994

 • Dostosowania gospodarki polskiej do Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza (red. H. Ćwikliński), Gdańsk 1994

 • Podlasie w świetle badań nad ryzykiem inwestycyjnym, w: Podlasie w warunkach transformacji systemowej lat 90. (red. M. Ciechocińska), Siedlce 1995

 • Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce w okresie transformacji (współautorstwo i redakcja naukowa), Transformacja Gospodarki, nr 81/1996, Gdańsk -Warszawa

 • Aglomeracje jak magnes, Gazeta Bankowa, nr 16/1996

 • Ranking atrakcyjności inwestycyjnej województw, Nowe Życie Gospodarcze nr 41/1996

 • Mapa ryzyka inwestycyjnego, Przegląd Organizacji, nr 7/8/1996

 • Mapa ryzyka inwestycyjnego (współautorstwo i redakcja naukowa), seria Transformacja Gospodarki nr 89, IBnGR, Gdańsk 1997

 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów, Rzeczpospolita, 31 lipiec 1997

 • Atrakcyjność inwestycyjna Polski-ujęcie regionalne, Nowe Życie Gospodarcze, nr 42/1997

 • Gdańskie-region wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej, Gazeta Bankowa, dodatek specjalny z okazji milenium Gdańska, 1997

 • Województwo szczecińskie na mapie atrakcyjności inwestycyjnej Polski, Bank, nr 2 (luty) 1997

 • Budowa unii ekonomicznej i walutowej. Dostosowania polskich polityk makroekonomicznych, w: Ewolucja integracji gospodarczej w Unii Europejskiej. Wyzwania dla Polski (red. A. Zielińska-Głębocka), Gdańsk 1997

 • Konkurencyjność województwa gdańskiego (z S. Umińskim), Zeszyty IBnGR nr 1/1997

 • Polska Unia Europejska. Problemy prawne i ekonomiczne, książka, (redakcja naukowa), Gdańsk 1998

 • Diagnoza stanu województwa pomorskiego, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego, praca pod red. M. Dutkowskiego, współautorstwo rozdziału 4.2.1. i rozdziału 4.3., ISBN, 83-88262-00-9, Gdańsk 1999

 • Konkurencyjność województwa gdańskiego (z S. Umińskim), Przegląd Gospodarczy Pomorza, nr 1/1998

 • Miara konkurencyjności (z S. Umińskim), Przegląd Gospodarczy Pomorza, nr 2/1998

 • Koordynacja polityk regionalnych, Polskie przedsiębiorstwa a jednolity rynek w UE. Korzyści i koszty, KIE, Biblioteka Europejska nr 14/1997

 • Koordynacja polityk makroekonomicznych, w: Polskie przedsiębiorstwa a jednolity rynek w UE. Korzyści i koszty, KIE, Biblioteka Europejska nr 14/1997

 • Podstawowe problemy dostosowań makroekonomicznych Polski w świetle tworzenia unii walutowej w Europie, w: Polska-Unia Europejska. Problemy prawne i ekonomiczne (red. K. Gawlikowska-Hueckel), Gdańsk 1998

 • Ocena przygotowań Polski do integracji z Unią Europejską, KK NSZZ Solidarność, Gdańsk 1998

 • Redakcja i współautorstwo 16 zeszytów poświęconych gospodarce polskich województw (I edycja), 1999

 • Jakość życia w miastach-powiatach grodzkich (współautorstwo), Polska Regionów, IBnGR, nr 14/2000, ISSN-1508-2644

 • Ocena konkurencyjności województw (współautorstwo z S. Umińskim), Polska Regionów, IBnGR, nr 12/2000, ISSN-1508-2644

 • Polska Regionów (red. naukowa z M. Dutkowskim), seria Polska Regionów, nr 10/2000, ISSN-1508-2644

 • Atrakcyjność inwestycyjna Polski-(60%), seria Polska Regionów, nr 13/2000, ISSN-1508-2644

 • Mocne wśród średnich. Pomorskie na mapie konkurencyjności regionalnej, współautorstwo, Pomorski Przegląd Gospodarczy nr 5/2000 (11), ISSN 1506-6150

 • Województwo Dolnośląskie, Profile Regionalne -Regiony Polski nr 1/2000 (red. naukowa i współautorstwo), IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000, ISSN 1508-151X

 • Województwo Lubuskie, nr 4/2000, Profile Regionalne -Regiony Polski (red. naukowa i współautorstwo), IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000, ISSN 1508-151X

 • Województwo Opolskie, Profile Regionalne -Regiony Polski nr 8/2000 (red. naukowa i współautorstwo), IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000, ISSN 1508-151X

 • Województwo Pomorskie, Profile Regionalne -Regiony Polski, nr 11/2000 (red. naukowa i współautorstwo), IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000, ISSN 1508-151X

 • Województwo śląskie, Profile Regionalne -Regiony Polski, nr 12/2000 (red. naukowa i współautorstwo), IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000, ISSN 1508-151X

 • Województwo Wielkopolskie, Profile Regionalne -Regiony Polski, nr 15/2000 (red. naukowa i współautorstwo), IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000, ISSN 1508-151X

 • Województwo Zachodniopomorskie, Profile Regionalne -Regiony Polski, nr 16/2000 (red. naukowa i współautorstwo), IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000, ISSN 1508-151X

 • "Przemysł", "Handel zagraniczny", "Atrakcyjność inwestycyjna", "Jakość życia w miastach", w: Województwo Łódzkie, (red. W.Dziemianowicz), II edycja, Profile Regionalne -Regiony Polski, nr 5/2000, IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000 (współautor z S. Umińskim)

 • "Przemysł", "Handel zagraniczny", "Atrakcyjność inwestycyjna", "Jakość życia w miastach" w: Województwo Małopolskie, (red. W. Dziemianowicz) , II edycja, Profile Regionalne - Regiony Polski nr 6/2000, IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000 (współautor z S. Umińskim)

 • "Przemysł", "Handel zagraniczny", "Atrakcyjność inwestycyjna", "Jakość życia w miastach" w: Województwo Mazowieckie, (red. W. Dziemianowicz), II edycja, Profile Regionalne - Regiony Polski, nr 7/2000, IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000 (współautor z S. Umińskim)

 • "Przemysł", "Handel zagraniczny", "Atrakcyjność inwestycyjna", "Jakość życia w miastach" w: Województwo Podkarpackie, (red. W. Dziemianowicz), II edycja, Profile Regionalne - Regiony Polski, nr 9/2000, IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000 (współautor z S. Umińskim).

 • "Przemysł", "Handel zagraniczny", "Atrakcyjność inwestycyjna", "Jakość życia w miastach" w: Województwo Podlaskie, II edycja, Profile Regionalne- Regiony Polski, nr 10/2000, IBnGR,Gdańsk-Warszawa 2000 (współautor z S. Umińskim

 • Przemysł", "Handel zagraniczny", "Atrakcyjność inwestycyjna", "Jakość życia w miastach" w: Województwo świętokrzyskie", II edycja, Profile Regionalne -Regiony Polski, nr 13/2000, IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000 (współautor z S. Umińskim)

 • "Przemysł", "Handel zagraniczny", "Atrakcyjność inwestycyjna", "Jakość życia w miastach" w: Województwo Warmińsko-mazurskie, (red. W. Dziemianowicz), II edycja, Profile Regionalne-Regiony Polski, nr 14/2000, IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000 (współautor z S. Umińskim)

 • Konkurencyjność gospodarki województwa pomorskiego w kontekście integracji z Unią Europejską (współautorstwo z S. Umińskim), w: Szanse rozwoju regionu gdańskiego w warunkach konkurencyjności (red. D. Rucińska), PTE Gdańsk 2000, ISBN 83-87369-10-1

 • Mocne wśród średnich. Pomorskie na mapie konkurencyjności województw, Pomorski Przegląd Gospodarczy, nr 5/2000 (11), 2000 (współautor z S. Umińskim)

 • Konkurencyjność przemysłowa regionów Polski, w: Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka (red. A. Zielińska-Głębocka), Gdańsk 2000

 • Euroregiony, Księga Dziesięciolecia Polski Niepodległej (red. M. Niezabitowska, W. Kuczyński), Warszawa 2001

 • Raport o sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw (współautorstwo), PAIZ, Warszawa 2002

 • Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Gdańsk 2002

 • Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Gdańsk 2002

 • Konwergencja regionalna w UE, "Gospodarka Narodowa", nr10/2002

 • Konkurencyjność i atrakcyjność województwa opolskiego w świetle integracji Polski z Unią Europejską, w : Uwarunkowania rozwoju regionalnego województwa opolskiego, (red. K. Heffner), Opole 2002 Potencjał województwa pomorskiego - szansą czy barierą przyszłego rozwoju, w: (red. B. Synak), Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego, 2003

 • Regiony nadmorskie w świetle integracji Polski z UE, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu UG, 2003

 • Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej (współautorstwo A. Zielińską-Głębocką), wyd. Beck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-404-6

 • Analiza regionalna polskiego przemysłu, w: Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji rozdział w książce (red. A. Zielińska-Głębocka)

 • Handel zagraniczny województw z "nowym wschodem", w: Nowe sąsiedztwo na Wschodzie poszerzonej Unii, z S. Umińskim (red. T. Kołodziej), ISBN 83-7151-641-X, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005

 • Handel zagraniczny województw (z S. Umińskim), Wspólnoty Europejskiej, nr 2/2005, ISSN1426-2568

 • Polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w świetle debaty dotyczącej budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013, (red. D. Rucińska), PTE, Gdańsk 2005

 • How Internal is Poland's Regional Trade? in: Enlarged European Union in House of Europe: New Internal and External Problems, Kaunas 2005

 • Polityka regionalna Unii Europejskiej w: Regiony, acquis communautaire (red. Z. Brodecki) tom VIII, Lexis-Nexis, 2005, ISBN 83-7334-422-5

 • Handel zagraniczny województwa małopolskiego (z S. Umińskim), Kraków 2005

 • Polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w świetle debaty dotyczącej budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013 w: Wykorzystanie Funduszy UE w województwie pomorskim, (red. D. Rucińska), Gdańsk 2006, ISBN 83-87360-35-7

 • Atrakcyjność inwestycyjna Pomorza wschodniego

 • Innowacje a rozwój regionów w Unii Europejskiej. Europa dwóch prędkości?, konferencja Łódź

 • The significance of knowledge and innovation in development: juxtaposition of Poland with other countries of Central and Eastern Europe, in: Legal, Political and Economical Initiatives towards Europe of Knowledge, (ed. K. Krisciunas), Kaunas 2006, ISBN 9955-25-077-1

Udział w konferencjach naukowych - referaty

 • Regiony nadmorskie w świetle integracji Polski z UE, zorganizowanej przez Wydział Ekonomiczny UG, 5 luty 2003

 • Problemy rynku pracy w województwie pomorskim w świetle integracji Sejmik Samorządowy województwa pomorskiego , kwiecień 2003

 • Regionale Kooperation zwischen Polen und Deutschland, konferencja: Deutschland und Polen als strategische Partner: Netzwerke im erweiteren Europa, 12, 13 czerwiec 2003, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego,

 • Potencjał konkurencyjny polskich regionów w świetle integracji Polski z UE, konferencja organizowana przez KEIE pt. Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w świetle integracji Polski z UE, 5 czerwiec 2003 rok

 • Ocena potencjału konkurencyjności polskich regionów w świetle integracji z UE, konferencja organizowana przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich: Co nas czeka w Unii Europejskiej?, 17 czerwiec 2003 rok, Warszawa

 • Konkurencyjność i atrakcyjność małych regionów w świetle integracji z UE (na przykładzie województwa opolskiego), konferencja organizowana przez Politechnikę Opolską, Urząd Marszałkowski i Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 26 listopad 2003

 • Diagnoza gospodarcza województwa pomorskiego, konferencja: Mój kraj, mój region, organizowana przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Gdynia 22 kwiecień 2005

 • Diagnoza gospodarcza województwa wielkopolskiego, konferencja: Mój kraj, mój region, organizowana przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Poznań, 13 grudzień 2005

 • Ein Jahr Erweiterung. Haben sich die anfänglichen Befürchtungen in Polen bestätigt?, Brema 19.05.2005

 • Theoretical background of new economic geography (z A. Zielińską-Głębocką) Wrocław, 16-17 listopad 2005)

 • Atrakcyjność inwestycyjna Pomorza Wschodniego, z A. Zielińską-Głębocką, konferencja: Inwestycje zagraniczne na Pomorzu Wschodnim, Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Politycznych, Gdynia, 16.01.06,

 • Polish regions' foreign trade links with the EU (Heraklion)

Recenzje

 • Recenzja książki pt. (red. Helena Tendera-Właszczuk), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005-03-21

 • Recenzja Zeszytu Naukowego Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego Gospodarka w Teorii i Praktyce, 2005

 • Recenzja Zeszytu Naukowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005

 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Doroty Leśniak pt. Restrukturyzacja starych regionów przemysłowych w Unii Europejskiej (obrona Akademia Ekonomiczna Kraków, maj 2003)

 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Koja pt.: Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, (obrona Akademia Ekonomiczna, Kraków), kwiecień 2004

 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Wach-Kloskowskiej pt.: Transport jako czynnik rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego (obrona Wydział Ekonomiczny UG, październik 2004

 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Golejewskiej pt.: Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na restrukturyzację przemysłu w Polsce, (obrona Wydział Ekonomiczny UG, luty 2005)

 • Recenzja Zeszytu Naukowego Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego Gospodarka w Teorii i Praktyce, 2006

 • Recenzja rozprawy doktorskiej Hanny Marii Kruk pt. : środowisko przyrodnicze jako czynnik konkurencyjności regionu, 2006

 • Recenzja materiałów dydaktycznych (kursów Distance Learning -DL) opracowanych przez dr Agatę Jurkowską pt. Pomoc publiczna w Unii Europejskiej i w Polsce w ramach projektu: Ekonomia -E-studia - Elastyczność, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2006.

 • Recenzja materiałów dydaktycznych (kursów Distance Learning -DL) opracowanych przez dr Katarzynę Kosior pt. Wspólna Polityka Rolna w ramach projektu: Ekonomia -E-studia - Elastyczność, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2006-11-22

 • Recenzja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku (J. Szlachta, J. Zaleski, W. Dziemianowicz), 2006.

Doktoraty

 • Piotr Zientara: Restrukturyzacja górnictwa węglowego a reforma gospodarcza na przykładzie Wielkiej Brytanii i Polski, 2005

 • Małgorzata Czeszejko-Sochacka: Polityka regionalna Polski w warunkach integracji z Unią Europejską (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego), 2006

 • Marta Mackiewicz: Regionalne Strategie Innowacji a konkurencyjność polskich regionów, 2006

Uczestnictwo w projektach badawczych

 • Wpływ zmian w lokalizacji przemysłu i usług w Polsce na konkurencyjnosc polskich regionów w warunkach integracji europejskiej realizowany w ramach grantu badawczego KBN nr 0916/H03/2006/30 (w trakcie realizacji)

Inne

 • Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki: Ocena zgodności Programu polityki w zakresie pomocy publicznej na lata 2005-2010 i Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, (współautorstwo z A. Zielińską-Głębocką, lipiec 2005) Gdańsk 2003

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę: Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja, czy polaryzacja?, październik 2003

 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora UG (z A. Zielińską-Głębocką) za książkę: Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, październik 2005

Działalność na Wydziale

 • Kierownik studium podyplomowego Rozwój regionalny i fundusze strukturalne. Kierowanie projektami

 • Członek Komisji Programowo- Dydaktycznej

 • Członek Komisji ds ewaluacji zajęć na Wydziale Ekonomicznym


Copyright - KEIE Uniwersytet Gdański 2001 - 2009