Jan Uphagen (1731-1802) i Gdańskie Towarzystwo Przyrodnicze

Artykuł Małgorzaty Czerniakowskiej pt. "Jan Uphagen (1731-1802) i Gdańskie Towarzystwo Przyrodnicze" w :"Wszechświat" 1996 nr 10

Jan Uphagen i książka przyrodnicza

Strona autorki

Powrót do strony głównej

Copyright by Małgorzata Czerniakowska 1996-2004