Małgorzata Czerniakowska

Jan Uphagen (1731-1802)

i książka przyrodnicza

(W 200. rocznicę zgonu wybitnego gdańszczanina)

W dniu 17 listopada 2002 przypada 200 rocznica śmierci Jana Uphagena

Osiadła w Gdańsku od kilku wieków rodzina Upagenów pochodziła z Niderlandów. Wielu członków tego rodu pełniło różne funkcje w Radzie Miejskiej. Najbardziej znanym jest historyk, bibliofil Jan Uphagen (1731-1802). W swym domu w Gdańsku przy ul. Długiej 12 zebrał bogate i różnorodne zbiory. Oprócz biblioteki posiadał także kolekcję malarstwa oddziedziczoną po przodkach (m. in. portrety rodzinne).

O trwałym miejscu Jana Uphagena w historii kultury gdańskiej zadecydowała jego biblioteka jedna z cenniejszych kolekcji mieszczańskich epoki oświecenia. Uphagen organizował swój ksiegozbiór pod kątem przydatności do własnej pracy naukowej. Biblioteka Uphagena jest świadectwem rozległych zainteresowań naukowych gdańskiego historyka. Uphagen zgromadził obok literatury historycznej, prawniczej, bibliograficznej, liczne i cenne piśmiennictwo z zakresu nauk przyrodniczych, nauk o Ziemi i technicznych, w przeciwieństwie do wielu księgozbiorów humanistycznych doby Oświecenia, gdzie książka przyrodnicza występowała tylko sporadycznie . Posiadane dzieła w większości naukowe, również w zakresie modnych wówczas nauk przyrodniczych, świadczą o głębszych zainteresowaniach Uphagena w tym zakresie.

Jan Uphagen był członkiem Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego od 1776 roku. W rozwoju tego Towarzystwa wiele zasług położyli Daniel Gralath, Dawid Kade, Jakub Klein.
Głównym źródłem do poznania ksiegozbioru Uphagena jest spisany w 1803 roku rękopiśmienny inwentarz. Ksiegozbiór ustawiony był formatami, każdy format posiadał swój numer bieżący; w obrębie formatów książki grupowane były działami. Dzieła z dziedzin matematyczno-przyrodniczych znajdują się niemal w każdym dziale rzeczowym biblioteki (34 działy) jego biblioteki. Najwięcej jest ich jednak w dziale ogólnym (varia). Wiele dzieł nabył Uphagen na aukcji biblioteki Henryka Wilhelma Rosenberga w 1795 roku.

Biblioteka Jana Uphagena przekazana przez rodzinę Uphagenów Bibliotece Rady Miejskiej w Gdańsku w 1874 roku zachowała do dnia dzisiejszego osobną proweniencję zgodną być może z układem nadanym jej przez właściciela.

W posiadaniu Uphagena znalazły się komplety zagranicznych czasopism, książek w tym liczne publikacje dotyczące towarzystw naukowych. Znajdujemy tu pierwsze periodyczne wydawnictwa naukowe, a przede wszystkim paryskie Journal des Savants. Posiadał także historię Royal Society w Londynie autorstwa Thomasa Sprata, History of the Royal Society of London (Uph o 3210). W licznej biografistyce odnotować należy biografie wielu przyrodników i filozofów przyrody: Tychona Brahego (1546-1601), G. L. Buffona (1707-1788), Karola Linneusza (1707-1778), Kartezjusza (1596-1588), Albrechta Hallera (1708-1777), Barucha Spinozy (1632-1677), P. L. Maupertuis (1698-1759). Epistolografię reprezentują m.in. Jan Kepler (1571-1630), Jan Bernoulli (1744-1807), Martin Bernegger (1582-1640), Jan Heweliusz (1611-1687) (Uph o 599), Anthony Leeuwenhoek (1632-1723), Jean le Rond d Alembert (1717-1783).

Godło Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku

Uphagen posiadał w swej bibliotece wszystkie publikacje Towarzystwa Przyrodniczego wydane do 1802 roku. Pierwszy tom wydawnictwa pt. Versuche und Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig wydany został w 1747 roku. Dwa następne tomy ukazały się w latach 1754 i 1757. Po ponad dwudziestu latach przerwy wyszedł w 1778 roku tom trzeci pt. Neue Sammlung von Versuchen und Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. W bibliotece gdańskiego bibliofila znajdował się także tom nagrodzonych rozpraw w konkursie Jabłonowskiego, w którym uczestniczył Uphagen pt. Solutiones problematuum a cesissimo principe Jablonovio ex historia Polona, geometria et oeconomia propositorum . Wiele książek z biblioteki Uphagena opatrzonych jest ekslibrisami członków gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego. m. in. lekarza Dawida Kade (1688-1763), biologa Jakuba Teodora Kleina (1685-1759), syndyka Henryka Rosenberga (1721-1794), botaników Jakuba Breynego (1637-1697) i Jana Filipa Breynego (1680-1764) oraz autografami gdańskich uczonych, przyrodnika Gabriela Rzączyńskiego, przyrodnika Izraela Conradta (1634-1715), astronoma Jana Heckera (1625-1675), historiografa G. R. Curicke , R. Cnofiusa. Podpis Jana Uphagena figuruje na podręczniku chemicznym J. J. Bechera pt. Institutiones chimicae (1704). Z biblioteki Jana Uphagena pochodzą cztery woluminy oprawne w biały pergamin z autografem Jana Filipa Breyna. Są to dzieła o tematyce podróżniczej, medycznej oraz botanicznej posiadające bogatą szatę graficzną, frontispisy ze sławnych oficyn drukarskich: (Hernandez Fr. Nova plantarum animalium et mineralium mexicanorum historia, (Roma 1654); Piso Guilelmum, De Indiae utriusque re... (Amsterdam 1658). Na dwóch voluminach znajdujemy superexlibris Jana Filipa Breynego. Są to dzieła Johannesa Jacobusa Baiera, Oryktografia Norica(Norymberga(1708)), oprawa biała, pergaminowa, zdobiona superexlibrisem i literową plecionką pod koroną) oraz Louisa Feuille, Journal des observations physiques, mathematiques et botaniques .. Paris 1714), na brązowej skórze cielęcej oprawy superexilibris J. F. Breynego) .

W bibliotece gdańskiego bibliofila znajdujemy także prace polskich członków Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego: Jana Chrzciciela Dubois, Essai sur l histoire litteraire de Pologne (Berlin 1778, Uph 4856), dedykowane królowi Stanisławowi Augustowi. Na jego łamach zamieścił autor pochlebną wzmiankę o działalności gdańskich przyrodników. Do biblioteki Uphagena trafiło także dzieło Jana Filipa Carosiego Reisen durch verschieden polnische Provinze (t.1-2) (Lipsk 1781-1784) w dwóch tomach.

Strona tytułowa dzieła Konrada Gesnera

Wśród książek spisanych w inwentarzu biblioteki Uphagena napotykamy liczne dzieła czołowych filozofów przyrody i traktaty filozoficzne: C. Pliniusza, Historia naturalis(1741), Historia mundi (1631, Uph f 184); Arystotelesa, Opera omnia, (Paryż 1654); F. Bacona (1561-1626), Novum Organon; H. Cardano, De subtilitate libri II (Lugduni 1580); Galileo Galilei (1564-1642) Dialogus de systemate coeli (Uph q 3201); Novi antiqua ..., Tomasza Hobbesa (1588- 1679); Bartłomieja Keckermanna (1572-1609); Piotra Gassendiego (1592-1655); fundamentalne dzieło o rozwoju przyrodoznawstwa matematycznego Izaaka Newtona (1642-1727) Zasady matematyczne filozofii przyrody (1687, 1723), Uph q 3077) oraz prace Gotfryda Leibnitza (1646-1716); Kartezjusza (1596-1650); R. Fludda .

Gdański bibliofil wprowadził do swej biblioteki wiele bibliografii specjalnych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych .

Świadectwem matematyczno-praktycznych zajęć Jana Uphagena jest m. in. barometr 1782 roku, mikroskop i liczne dzieła o instrumentach naukowych w jego bibliotece m. in. Anthony Leeuwenhoeka (1632-1723), członka Royal Society, który za pomocą mikroskopu własnego wyrobu dokonywał obserwacji .

Boazeria z Domu Uphagena

Po śmierci ojca w 1775 roku, przystąpił do wznoszenia nowej siedziby przy ul. Długiej 12, do której wprowadził się 19 października 1779 roku. Trzypiętrowe skrzydło łączyło budynek główny z oficyną od ul. Ogarnej. Na drugim piętrze skrzydła bocznego znajdowały się trzy wąskie pokoje. Pierwszy z nich od bardzo realistycznych malowideł na drzwiach i panelach zwany był pokojem owadów. Pokój następny pokój kwiatów służył jako czytelnia

.

Pokój kwiatów- czytelnia

Motywem dekoracji trzeciego pokoju muzycznego były ptaki. Wzory do tych dekoracji botaniczno-zoologicznych bliżej nie znani twórcy mogli czerpać z bogatego księgozbioru Jana Uphagena .
Od czerwca 1997 roku w odbudowanym i odrestaurowanym Domu Uphagena (Oddział Muzeum Historii Gdańska) otworzono muzeum gdańskiego domu mieszczańskiego.

W 1790 roku Jan Uphagen kupił od gdańskiego lekarza, członka Towarzystwa Przyrodniczego Ernesta Remusa posiadłość we Wrzeszczu Mon Plaisir (dom z ogrodem) za 260 000 fl . Piękny ogród posiadał także jego ojciec Piotr Uphagen, właściciel Dworu VIII na Polankach. Gdańskie ogrody prywatne były wyrazem zamiłowań botanicznych ich właścicieli .

Radcą głównomiejskim został w 1792 roku. W 1793 roku po zagarnięciu Gdańska przez Prusy zrzekł się na znak protestu piastowania godności rajcy. Za taki dowód przywiązania do Polski otrzymał od króla Stanisława Augusta pozłacaną tabakierę. Zmarł 17 listopada 1802 roku.

Strona Ewy i Małgorzaty Czerniakowskiej

Jan Uphagen i Gdańskie Towarzystwo Przyrodnicze

Biblioteka Gdańska PAN

Muzeum Historyczne m. Gdańska

Trójmiasto

Nasze Miasto

Strona Małgorzaty Czerniakowskej

Copyright by Małgorzata Czerniakowska 2002-2014

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl