mgr Małgorzata Czerniakowska:

Referaty wygłoszone w Bibliotece Gdańskiej PAN

na zebraniach Komisji Szkoleniowej


1. Piotr Krueger (1580-1639), gdański matematyk i astronom, nauczyciel Jana Heweliusza, 19 VI 1985

2. Piotr Krueger (1580-1639) - nauczyciel i współpracownik naukowy Jana Heweliusza, 30 IX 1987

3. Tadeusz Czacki a Gdańsk, 30 X 1996

4. 350. rocznica wydania Selenografii Jana Heweliusza, 26 II 1997

5. Król Stanisław August jako protektor i miłośnik nauk ścisłych, 25 III 1998

6. Główne zagadnienia komputeryzacji opracowania czasopism w bibliotekach polskich (z mgr Ewą Czerniakowską), 26 IV 2000)

7. Polskie czasopisma bibliofilskie w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN (z mgr Ewą Czerniakowską), 27 III 2002

8. Książka z zakresu nauk ścisłych w bibliotece Jana Uphagena, 26 V 2004

W sali katalogowej BGPAN

Strona internetowa mgr Ewy i Małgorzaty Czerniakowskiej

Wykaz publikacji naukowych mgr Małgorzaty Czerniakowskiej

Rozmiar: 11470 bajtów

Gdańsk, maj 2004-2005