Ewa Czerniakowska

Odczyty Ewy Czerniakowskiej w Bibliotece Gdańskiej PAN:

Rozmiar: 6031 bajtów

1. 25 X 1984 - Czasopisma Wielkiej Emigracji w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN

2. 2 V 1985 - Słowniki Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza jako źrodło do poznania polszczyzny 16 os.

3. 27 I 1988 - Prospekty słowników Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza

4. 23 II 1994 - Tematyka literacka na łamach XIXwiecznych dodatków do "Gazety Gdańskiej"

5. 29 III 1995 - Kalendarze polskie XIX i XX w. w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN jako żródło do badań księgoznawczych

6. 4 X 1995 - Polskie kalendarze i almanachy morskie XX w.

7. 25 IX 1996 - Polskie kalendarze gdańskie XIX w.

8. 29 I 1997 - Pochodzenie nazwy Warszawa

9. 17 IX 1997 Dzieje wydania "Dokładnego niemiecko-polskiego słownika" (1837) K. C. Mrongowiusza (w 160. rocznicę)

10. 25 maja 1998 - Obchody setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza na łamach publikacji drukarni Bernarda Milskiego

11. 24 II 1999 - Adam Mickiewicz w Gdańsku sto lat temu

12. 29 IX 1999 - Pomorska droga Juliusza Słowackiego na Wawel

13. 26 IV 2000 -(z mgr M. Czerniakowską): Główne zagadnienia komputeryzacji opracowania czasopism w bibliotekach polskich

14. 28 III 2001 - Stare druki w polskich katalogach bibliotecznych

15. III 2002 - (z mgr M. Czerniakowską): Polskie czasopisma bibliofilskie w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN

16. 28 V 2003 - Wybrane nazwy geograficzne z terenu obecnej Warszawy wg gdańskiej szkoły onomastycznej (w 100. rocznicę urodzin prof. Zdzisława Stiebera).

17. 29 IX 2009 - Kult Juliusza Słowackiego w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1891-1919 (W 200. rocznicę urodzin poety).

18. 20 IX 2011 - Bernard Zygmunt Milski (1856-1926) w świetle nowych zródeł (W 120. rocznicę założenia "Gazety Gdańskiej"

19. 23 IX 2013 - Józefa Ignacego Kraszewskiego związki z Gdańskiem w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku.

Rozmiar: 6031 bajtów

Strona główna

Ewa Czerniakowska, Gdańsk 2003-2014