Małgorzata Czerniakowska

Rozmiar: 1235 bajtów

We Wrocławiu (Uniwersytet Wrocławski) w dniach 19-21 X 2006 r. odbył się Kongres Badaczy XVIII wieku

Program Kongresu :

Program Kongresu Badaczy XVIII wieku (19-21 X 2006)

Program Kongresu Badaczy XVIII wieku (19-21 X 2006)(pdf)

Referat nt. Król Stanisław August jako miłośnik nauk ścisłych wygłasza mgr Małgorzata Czerniakowska, przewodniczy dr Richard Butterwick (19 X 2006)

Streszczenie referatu

Rozmiar: 1235 bajtów

Król Stanisław August w Gdańsku

Ojciec przyszłego króla, wojewoda mazowiecki Stanisław Poniatowski przybył do Gdańska wraz z rodziną z królem Stanisławem Leszczyńskim w 1733 roku. Poniatowski mieszkał w kamienicy zakupionej przez siebie przy Długim Targu. W kamienicy tej mieszkała do 1739 roku jego żona Konstancja z dziećmi (m. in. z synem Stanisławem, przyszłym królem Stanisławem Augustem). W Gdańsku urodziło się dwóch synów Poniatowskiego, Andrzej (1734-1773) i Michał (1736-1794). Stanisław August

W mieście nad Motławą spędził przyszły król swe dzieciństwo (ok. IX 1733 - ok. XII 1739 roku). Przy boku matki Konstancji rozpoczął chłopiec pierwsze nauki. W czasie pobytu w Gdańsku powstał portret Konstancji Poniatowskiej z synem Stanisławem ubranym w polski strój. Nauczycielem Stasia i jego starszych braci: Kazimierza, Aleksandra i Franciszka był w Gdańsku wybitny uczony Gotfryd Lengnich (1689-1774). W 1764 roku, w roku koronacji stolnika litewskiego Stanisława Poniatowskiego na króla Polski żyło jeszcze w Gdański wielu obywateli, którzy pamiętali pobyt rodziny Poniatowskich i Czartoryskich w tym mieście.

Wieść o wyborze nowego króla przyjęto w Gdańsku z uczuciem radości świadcząc tym samym o przywiązaniu Gdańska do monarchy, który w młodości spędził w nim prawie siedem lat. Dnia 11 września 1764 roku zebrała się gdańska Rada Miejska, by opracować plan uroczystości w celu uczczeniu elekcji nowego króla. Następnego dnia syndyk Gotfryd Lengnich w imieniu Rady wystosował list do króla-elekta z powinszowaniami z okazji jego wyboru.

W następnych dniach i tygodniach głośno wyrażano radość ze szczęśliwie zakończonej elekcji.


Na podstawie: Małgorzata Czerniakowska, Gdańskie echa elekcji i koronacji króla Stanisława Augusta, w: Wiek Oświecenia, t. 15: 1999)

Resume

Stanisław August i Royal Society w Londynie

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Fotografie z Kongresu Badaczy XVIII wieku we Wrocławiu (20-21 X 2007)

Leonard Euler (1707-1783) i Polska

Rozmiar: 1235 bajtów

Zamek Królewski w Warszawie

Instytut Badań Literackich PAN

Strona autorki

Przewodnik po Gdańsku

Trójmiasto

Strona główna

Rozmiar: 1235 bajtów

Aktualności

Rozmiar: 1235 bajtów

Program wykładów na Zamku Królewskim w Warszawie (2010-2011)

Rozmiar: 1235 bajtów

Z warsztatów badaczy oświecenia IBL PAN, 1-2 IV 2008 (program)

Rozmiar: 1235 bajtów

Z warsztatów badaczy oświecenia IBL PAN, 17-18 IV 2007 (program)

Prof. Teresa Kostkiewiczowa

Uroczystość w IBL - 17 IV 2007 (program)

Prof. Włodzimierz Bolecki prezentuje książkę LITERATURA - HISTORIA - DZIEDZICTWO wydaną ku czci Pani Profesor Teresy Kostkiewiczowej

FOTOGRAFIE z uroczystości w IBL w dn. 17- 18 IV 2007

Rozmiar: 1235 bajtów

W dn. 26 VIII 2008 roku zmarł we Wrocławiu prof. dr hab. Mieczysław Klimowicz (1919-2008),
wybitny badacz literatury oświecenia, członek honorowy Polskiego Towarzystwa do Badań Nad Wiekiem Osiemnastym

Wystawka ku pamięci prof. Mieczysława Klimowicza w Bibliotece Gdańskiej PAN

Menuet dla króla

Rozmiar: 1235 bajtów

Copyright by Małgorzata Czerniakowska, Gdańsk 2002-2010

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl