Małgorzata Czerniakowska

Szefler (Scheffler) Jan Piotr Ernest (1739-1810)

Biogram Jana Piotra Ernesta Szeflera w: "Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego", pod red. Zbigniewa Nowaka, suplement 1, Gdańsk 1998, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Gdański, s. 310-311)

schefflersbpn

Strona autorki

Katalog rozproszony KARO

Katalog NUKAT

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Powrót do strony głównej

JS World.com

Copyright by Małgorzata Czerniakowska, Gdańsk 1998-2005