Informacja z Uniwersytetu Gdańskiego

 

ZAPROSZENIE

 

Promocja książek: Gdańskie Gimnazjum Akademickie (1558-2008)

 

 W dniu  17.03.2008r., o godz. 16.00

Czas - 17 marca 2008 roku, godz. 16.00
Miejsce - Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46/47
Organizatorzy: Komitet Redakcyjny w składzie:

Andrzej Ceynowa (przewodniczący)
Mariusz Brodnicki, Zofia Głombiowska, Andrzej Kątny, Edmund Kizik,
Edmund Kotarski, Lech Mokrzecki, Zbigniew Nowak,
Kazimierz Orzechowski, Regina Pawłowska (członkowie)


W spotkaniu udział wezmą autorzy książek, Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Andrzej Ceynowa oraz Prezydent Miasta Gdańska. Najciekawsze fragmenty tomów pod red. prof. Zofii Głombiowskiej oraz pod red. prof. Edmunda Kotarskiego będzie czytał Jerzy Kiszkis. Spotkanie, które uświetni koncert muzyki gdańskiej, poprowadzi mgr Mariusz Brodnicki z Instytutu Pedagogiki UG.

13 czerwca 2008 roku przypada 450 rocznica założenia Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. W tym dniu w Muzeum Narodowym w Gdańsku, gdzie mieściło się gimnazjum, zostanie zamontowana pamiątkowa tablica oraz zaprezentowane zostaną wszystkie tomy cyklu: Gdańskie Gimnazjum Akademickie

Informacje o cyklu GDAŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE
(1558-2008)


Od ponad dwóch lat Komitet Redakcyjny pod przewodnictwem JM Rektora A. Ceynowy przygotowywał edycję czterech tomów źródeł i artykułów, związanych z 450 rocznicą założenia Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego (1558-2008), ściśle związanego z tradycjami gdańskiej nauki uniwersyteckiej.
Autorzy przedstawili najbardziej charakterystyczne gałęzie wiedzy i ich najważniejszych przedstawicieli. Część z nich pochodziła z Gdańska, inni działali, uznając to wielokulturowe miasto za swoją drugą ojczyznę. Gdańscy naukowcy od wieków byli związani przede wszystkim z Gdańskim Gimnazjum Akademickim oraz z administracją, handlem, sądownictwem itp. Poświęcali się pracy dydaktycznej lub zawodowej, lecz na ogół łączyli z nimi wszechstronną działalność naukową. Gdańskie Gimnazjum Akademickie należało do najznakomitszych placówek tego typu w Polsce i Europie. Wyniki badań zatrudnionych w nim profesorów, z których większość posiadała stopień doktora, dorównywało, a niekiedy przewyższało wiele ówczesnych uniwersytetów europejskich. Dzięki bogatemu dorobkowi wielu uczonych i pisarzy Gdańsk zajmował w kraju wybitną pozycję, a niekiedy pierwszoplanową. Nie jest ona jeszcze w pełni zbadana i ustalona, ale przyczyniła się do wzrostu ogólnopolskiej nauki i kultury.
W tomie popularnonaukowym, pod redakcją prof. E. Kotarskiego, znalazło się szereg artykułów związanych z różnymi gałęziami wiedzy. Tom niniejszy przedstawia mi. in. nauczanie historii, prawa, astronomii, filozofii, języka polskiego, muzyki, a także cenne informacje, dotyczące istnienia uczelni na przestrzeni wieków, tj. życie codzienne gdańskiej społeczności akademickiej, stypendia, podstawy ekonomiczne, Bibliotekę Senatus Gedanensis, wykształcenie i karierę poszczególnych profesorów.
Tom II pod redakcją prof. L. Mokrzeckiego, zawiera najcenniejsze źródła dotyczące Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego w XVI i XVII wieku. W tomie tym zawarte są prawa gimnazjalne, konstytucje, mowy okolicznościowe, a także katalogi lekcyjne.
W tomie III redagowanym przez Z. Nowaka, znalazły się źródła ukazujące dzieje Biblioteki Rady Miasta z XVII i XVIII wieku. Tom niniejszy zawiera akt fundacyjny biblioteki, życiorys fundatora J. B. Bonifaciusa, wykaz książek, regulaminy i opisy promocyjne.
Tom IV zatytułowany W progach Muz i Minerwy kończący niniejszą edycję, pod redakcją Z. Głombiowskiej, zawiera cenne informacje dotyczące utworów najwybitniejszych przedstawicieli nauki: A. Aurifabra, A. Cereusa, J. Rybińskiego, J. Hoppego i ich koncepcji gdańskiej nauki i oświaty.
Powyższe tomy ubogacone są wieloma ilustracjami.

W tomie 1 :

 

GDAŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE

SZKICE Z DZIEJÓW, tom I, red. Edmund Kotarski

GDAŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE SZKICE Z DZIEJÓW, tom I, pod redakcją Edmunda Kotarskiego, Gdańsk 2008

Spis treści

Słowo wstępne, Edmund Kotarski, s. 7-12

Lech Mokrzecki, Gdańskie Gimnazjum Akademickie – zarys dziejów, s. 13-42

Edmund Kizik, Koszty utrzymania Gimnazjum Akademickiego, s. 43 - 66

Edmund Kotarski, Fundacje stypendialne w dawnym Gdańsku, s. 67-84

Edmund Kotarski , Rektorzy i profesorowie Gimnazjum Gdańskiego w XVII wieku, s. 85- 108

Zbigniew Nowak, Biblioteca Senatus Gedanensis 1596-1817, s. 109-134.

Małgorzata Czerniakowska, Gdańska astronomia i Jan Heweliusz , s. 135-154

Małgorzata Czerniakowska, Matematyka i fizyka w Gimnazjum Gdańskim , s. 155-180

Mariusz Brodnicki, Filozofia w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, s. 181- 206.

Lech Mokrzecki, Historia w Gimnazjum Gdańskim , s. 207-228

Regina Pawłowska, Nauczanie języka polskiego w Gdańsku XVII wieku , 229-246

Edmund Kizik, Życie codzienne w Gimnazjum, s. 247-274

Danuta Popinigis, Gimnazjum Gdańskie i muzyka, s. 275-298

Edmund Kotarski, Profesorowie – uczniowie – poezja okolicznościowa, s. 299-328

Sławomir Kościelak, Szermierze teologii z Gimnazjum Gdańskiego, s. 329-360

Tadeusz Maciejewski, Prawo i prawnicy w Gdańskim Gimnazjum Akademickim (XVII-XVIII wiek), s. 361- 400

Bibliografia, s. 401-408

Indeks osób, s. 409-419

Galeria fotografii z promocji w Ratuszu Gł. w dn. 17 III 2008

Małgorzata Czerniakowska, 2008