Konferencja w 150. rocznicę K. C. Mrongowiusza

W dniu 3 czerwca 2005 r. odbyła się w Hotelu Mercure "Mrongovia" w Mrągowie konferencja "Pastor K. C. Mrongowiusz jako europejski budowniczy mostów między narodami"

Organizatorzy:

Burmistrz Miasta Mrągowa
Polskie Towarzystwo Historyczne - Koło w Mrągowie
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk


Konferencję poprzedziło wręczenie nagród nauczycielom i uczniom szkół mrągowskich za udział w konkursie wiedzy o K. C. Mrongowiuszu. Na fot. nagrody wręcza dr Andrzej Korytko, prezes Koła PTH w Mrągowie


Referaty:

Otwarcie konferencji.

Na fot. p. Otolia Siemieniec, burmistrz Mrągowa


1. Prof. dr hab. Janusz Małłek, Z dziejów polskiego czasopiśmiennictwa na Mazurach w XVIII w. Gazeta "Poczta Królewiecka" w latach 1718-1720. Nowe ustalenia.

2. Prof. dr hab. Andrzej Sakson, Kościół mazurski po II wojnie światowej

3. Mgr Erwin Kruk, K. C. Mrongowiusz w historii literatury

4. Mgr D. Jarosiński, K. C. Mrongowiusz, K. C. Mrongowiusz w działalności społecznej

5. Prof. dr hab. Grzegorz Jasiński, Kościół na Mazurach w XIX w.

6. Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, Gdańsk i Kaszuby w życiu i twórczości K. C. Mrongowiusza

Na fot. prof. Józef Borzyszkowski z Gdańska, prezes Instytutu Kaszubskiego w rozmowie z dr Andrzejem Korytko

7. Pastor F. Tegler, R. Tegler, K. C. Mrongowiusz jako ten, który dał nazwę mojemu miastu

8. Dr Sławomir Sobieraj, K. C. Mrongowiusz wobec literatury polskiej i obcej. Wątki literackie w podręcznikach i leksykonach K. C. Mrongowiusza

9. Dr Danuta Bogdan, Uniwersytet Królewiecki w czasach K. C. Mrongowiusza

10. Mgr Iwona Gancewska, Postać K. C. Mrongowiusza w podręcznikach szkolnych wydanych po II wojnie światowej

11. Mgr Ewa Czerniakowska, Dzieje wydania "Dokładnego niemiecko-polskiego słownika" (1837 r.) K. C. Mrongowiusza

12. Prof. dr hab. Zygmunt Szultka, Znaczenie badań pastora K. C. Mrongowiusza dla rozwoju piśmiennictwa kaszubskiego


K. C. Mrongowiusz w 150. rocznicę

Prezentacja K.C. Mrongowiusz

Strona Ewy Czerniakowskiej

Strona główna

Copyright by E. M. Czerniakowska, Gdańsk 2005