Przyjaźń, miłość, nienawiść w życiu i twórczości Adama Mickiewicza

Adam Mickiewicz - życie pośmiertne i reinterpretacje
Konferencja Naukowa

Przyjaźń, miłość, nienawiść w życiu i twórczości Adama Mickiewicza

Adam Mickiewicz - życie pośmiertne i reinterpretacje

Gdańsk, 22-24 listopada 2005 roku


Program Konferencji

Dzień pierwszy: 22 listopada, wtorek
Miejsce obrad: Dwór Artusa w Gdańsku

Godz. 10.00-10.45: Otwarcie obrad
Godz. 11.00-14.00 - sesja plenarna (przewodniczy: Józef Bachórz)

Zofia Stefanowska, Instytut Badań Literackich (Warszawa)
Przyjaźń Adama Mickiewicza z Ignacym Domeyką
Zbigniew Sudolski, Uniwersytet Warszawski (Warszawa)
Mickiewicz wśród filomatów w więzieniu i na zesłaniu
Jacek Łukasiewicz, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław)
Liryczne ona Mickiewicza

Przerwa

Alina Kowalczykowa, Instytut Badań Literackich (Warszawa)
Kim był Gustaw?
Marian Maciejewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin)
Jeszcze o liryce lat ostatnich Mickiewicza
Stanisław Rosiek, Uniwersytet Gdański (Gdańsk)
Jak kochać umarłego?

14.00-16.00 - przerwa:
obiad
wycieczka po Gdańskiej Starówce
16.00-18.00 - sesja plenarna (przewodniczy: Zofia Stefanowska
Miejsce obrad: Dwór Artusa w Gdańsku

Swietłana Musijenko, Uniwersytet Grodzieński (Białoruś)
Funkcje tańca w twórczości Adama Mickiewicza
Algis Kaleda, Uniwersytet Wileński (Litwa)
Tradycje Mickiewiczowskie we współczesnej Litwie
Wiktor Choriew, Rosyjska Akademia Nauk (Rosja)
Adam Mickiewicz i polski stereotyp stosunku do Rosji
Yi Lijun, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych (Chiny)
O chińskich przekładach utworów Mickiewicza
Andrzej Nils Uggla, Uppsala Univeritet (Szwecja)
Adam Mickiewicz a romantycy szwedzcyDzień drugi: 23 listopada, środa

9.00-10.45 - sesja plenarna (przewodniczy: Małgorzata Czermińska)
Miejsce obrad: Aula Wydziału Filologiczno-Historycznego UG, sala nr 039

Zofia Trojanowiczowa, Uniwersytet Łódzki (Łódź)
Mickiewicz i Margaret Fuller
Anna Martuszewska, Uniwersytet Gdański (Gdańsk)
Niektóre problemy Mickiewiczowskiego ujęcia fantastyki w Kursie literatury słowiańskiej
Nina Taylor, Oksford (Wielka Brytania)
Stulecie śmierci Adama Mickiewicza nad Tamizą
Tadeusz Bujnicki, Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
Parodie Mickiewiczowskie w międzywojennym Wilnie
Stefan Chwin, Uniwersytet Gdański (Gdańsk)
Mickiewicz i polskie samobójstwo

Przerwa
11.00-13.00- obrady w sekcjach

Sekcja A (przewodniczy: Alina Kowalczykowa)
Miejsce obrad: Wydział Filologiczno-Historyczny, sala nr 037

Przyjaźń, miłość, nienawiść w życiu i twórczości Adama Mickiewicza

Barbara Zwolińska, Uniwersytet Gdański (Gdańsk)
O romantycznej przyjaźni w świetle korespondencji filomatów
Danuta Zawadzka, Uniwersytet w Białymstoku (Białystok)
Mickiewicz - Lelewel: ich przyjaźń zawodowa
Marek Piechota, Uniwersytet Sląski (Katowice)
Iloma językami władał pan Mićkiewicz

Przerwa

Jerzy Borowczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
...cudze miasto, smutno mi po tobie. Przyjaźń i samotność w wierszach i listach Mickiewicza z okresu rosyjskiego (1824-1829)
Wiktoria Moczałowa, Rosyjska Akademia Nauk (Rosja)
Petersburscy Polacy (Sękowski i Grecz) i Mickiewicz

Dyskusja

Sekcja B (przewodniczy: Jacek Łukasiewicz)
Miejsce obrad: Wydział Filologiczno-Historyczny, sala nr 036

Przyjaźń, miłość, nienawiść w życiu i twórczości Adama Mickiewicza

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Instytut Badań Literackich (Warszawa)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa)
Język kłamie głosowi...? O lirycznej artykulacji uczuć w twórczości Mickiewicza
Katarzyna Czeczot, Instytut Badań Literackich (Warszawa)
O Romantyczności Mickiewicza
Kwiryna Ziemba, Uniwersytet Gdański (Gdańsk)
Miłość i nienawiść w Konradzie Wallenrodzie

Przerwa

Leszek Zwierzyński, Uniwersytet Œląski (Katowice)
Nienawiść - w centrum kręgu zła. Ontyczny wymiar etyki w poezji Mickiewicza
Grażyna Tomaszewska, Uniwersytet Gdański (Gdańsk)
I nienawiść jest z Boga. O koncepcji bohatera Mickiewicza

Dyskusja

Sekcja C (przewodniczy:  Ewa Nawrocka )
Miejsce obrad: Wydział Filologiczno-Historyczny, sala nr 035

Adam Mickiewicz - życie pośmiertne i reinterpretacje

Zhao Gang, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych (Chiny)
O „Sonetach krymskich”
Sławomir Rzepczyński, Pomorska Akademia Pedagogiczna (Słupsk)
Sonety odeskie - między wyznaniem a figuratywnością
Marta Skwara, Uniwersytet Szczeciński (Szczecin)
Confiance en soi - próba interpretacji Mickiewiczowkich odczytań Emersonowskiego eseju „Self - Reliance”

Przerwa

Ales Bielski, Białoruska Akademia Nauk (Białoruś)
Antyteza życie - śmierć w liryce A. Mickiewicza i U. Karatkiewicza
Dymitr Lebiadziewicz, Uniwersytet Grodzieński (Białoruś)
(Antyczne motywy w poezji Adama Mickiewicza i Jana Czeczota (na materiale białoruskich przekładów

Dyskusja

13.00-14.00 - przerwa obiadowa
14.00 - 18.00 - obrady w sekcjach

Sekcja A (przewodniczy:  Tadeusz Bujnicki)
Miejsce obrad: Wydział Filologiczno-Historyczny, sala nr 037

Przyjaźń, miłość, nienawiść w życiu i twórczości Adama Mickiewicza

Magdalena Dalman, Uniwersytet Gdański (Gdańsk)
Mickiewicz - Oleszkiewicz. Dzieje przyjaźni
Aleksandra Sekuła, Instytut Badań Literackich (Warszawa)
Mickiewicz - Krasiński (Rok 1848. Paroksyzm nienawiści)
Żanna Bugłak, Uniwersytet Grodzieński (Białoruś)
Reinterpretacje motywów przyjaźni i miłości w białoruskim przekładzie „Pana Tadeusza”

Przerwa

Anatol Brusewicz, Uniwersytet Grodzieński (Białoruś)
Kobiety w twórczości wileńsko-kowieńskiej Adama Mickiewicza
Katarzyna Puzio, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)
Historycznoliterackie ujęcia dziejów Adama (Gustawa?) i Maryli - współczesne i dawne
Anna Kubale, Uniwersytet Gdański (Gdańsk)
Miłość  w sonetach odeskich Adama Mickiewicza

Dyskusja

Sekcja B (przewodniczy: Marian Maciejewski)
Miejsce obrad: Wydział Filologiczno-Historyczny, sala nr 036

Przyjaźń, miłość, nienawiść w życiu i twórczości Adama Mickiewicza

Halina Krukowska, Uniwersytet w Białymstoku (Białystok)
Złość. Postać starca w balladzie Tukaj albo Proby przyjaźni
Marek Stanisz, Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów)
Dlaczego Mickiewicz nie potrzebował ohydzać rodakom wrogów? O przypisach do Dziadów części III
Jacek Brzozowski, Uniwersytet Łódzki (Łódź)
Żal rozrzutnika. Próba interpretacji
Elena Biliutenko, Uniwersytet Grodzieński (Białoruś)
Opozycja Zachód - Litwa w poemacie A. Mickiewicza Pan Tadeusz

Przerwa

Jarosław Ławski, Uniwersytet w Białymstoku (Białystok)
Mistyka i miecz. Wokół Zdań i uwag
Dorota Siwicka, Instytut Badań Literackich (Warszawa)
Wolni, radośni, roześmiani (Wokół Prelekcji paryskich)
Bolesław Oleksowicz, Uniwersytet Gdański (Gdańsk)
Nienawistnicy o Mickiewiczu

Dyskusja

Sekcja C (przewodniczy:  Anna Martuszewska)
Miejsce obrad: Wydział Filologiczno-Historyczny, sala nr 035

Adam Mickiewicz - życie pośmiertne i reinterpretacje

Małgorzata Chachaj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)
Dzieciństwo Adama Mickiewicza w ujęciu biografów i autorów opowieści biograficznych
Krystyna Ratajska, Uniwersytet Łódzki (Łódź)
Adam Mickiewicz - formuły mitu
Olaf Krysowski, Uniwersytet Warszawski (Warszawa)
Wątki bizantyjsko-chrześcijańskie w Dziadach Mickiewicza - przyczynek do reinterpretacji dramatu
Anna Pilch, Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
Metamorfozy w Widzeniu Mickiewicza a poetyka przestrzeni i wyobraźni (Bachelarda)

Przerwa

Elżbieta Zarych, Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
LalkaBolesława Prusa jako dialog z poezją Adama Mickiewicza
Anna Sobiecka, Pomorska Akademia Pedagogiczna (Słupsk)
Mickiewicz w żywych obrazach w repertuarze krakowskim (1871-1893)
Ewa Czerniakowska, Biblioteka PAN  (Gdańsk)
Kult Adama Mickiewicza na łamach Gazety Gdańskiej (1891-1900)
)

DyskusjaDzień trzeci: 24 listopada, czwartek

9.30-12.00 - obrady w sekcjach

Sekcja A (przewodniczy:  Zofia Trojanowiczowa)
Miejsce obrad: Wydział Filologiczno-Historyczny, sala nr 037

Adam Mickiewicz - życie pośmiertne i reinterpretacje

Ewa Nawrocka, Uniwersytet Gdański (Gdańsk)
Mickiewicz śpiewany
Michał Kuziak, Pomorska Akademia Pedagogiczna (Słupsk)
Mickiewicz i nowoczesność
Danuta Dąbrowska, Uniwersytet Szczeciński (Szczecin)
Mickiewiczowskie przesłanie do współczesnych emigrantów
Marek Lubański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
Psychoanaliza wobec twórczości Adama Mickiewicza
Katarzyna Lukas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Adam Mickiewicz poeta biedermeieru. O niemieckich przekładach Ballad i romansów

Dyskusja

Sekcja B (przewodniczy: Marek Piechota)
Miejsce obrad: Wydział Filologiczno-Historyczny, sala nr 035

Adam Mickiewicz - życie pośmiertne i reinterpretacje

Wojciech Owczarski, Uniwersytet Gdański (Gdańsk)
Mickiewicz i Leśmian
Zbigniew Kaźmierczyk, Uniwersytet Gdański (Gdańsk)
Czy Mickiewicz był klasykiem? - reinterpretacja Miłosza
Maria Jabłońska - Berkan, Uniwersytet Łódzki (Łódź)
Mickiewicz Tadeusza Różewicza
Irina Adelgejm, Rosyjska Akademia Nauk (Rosja)
Dobry wieczór, nazywam się Mickiewicz. Obecność klasyka w młodej literaturze polskiej po 1989 roku
Joanna Hobot, Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
Pośmiertne losy Adama Mickiewicza w aktach PRL-owskiej cenzury. Mickiewicz na nowo odczytany przez Pokolenie 68 i PRL-owskich cenzorów

Dyskusja

12.30-13.30 - przerwa (obiad)
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Parku Oliwskim

14.00 - 16.00 - sesja plenarna (przewodniczy: Jan Data)
Miejsce obrad: Pałac Opatów w Oliwie

Regina Pawłowska, Uniwersytet Gdański (Gdańsk)
W jaki sposób Mickiewicz nieznany może stać się lubianym (Z doświadczeń polonisty uniwersyteckiego)
Zbigniew Majchrowski, Uniwersytet Gdański (Gdańsk)
Mickiewicz rozmowny
Michał Masłowski, Uniwersite Paris Sorbonne (Francja)
Mickiewicza modele uniwersalności
Koichi Kuyama, Tokyo University of Foreign Studies (Japonia)
Gogol wobec Mickiewicza
Jan Ciechowicz, Uniwersytet Gdański (Gdańsk)
Życie pośmiertne Mickiewicza w teatrze polskim XIX wieku

Zamknięcie obrad: prof. Józef Bachórz, prof. Małgorzata Czermińska

16.00 - Otwarcie wystawy: Teatralna gra z tekstem. Dziady Adama Mickiewicza na scenach polskich.


 

Gdańsk, 22-24 XI 2005: Dwór Artusa, Uniwersytet Gdański, Muzeum Narodowe

Gdańsk, 22-24 XI 2005: Dwór Artusa, Uniwersytet Gdański, Muzeum Narodowe

Program Konferencji Mickiewiczowskiej w Gdańsku, 22-24 XI 05

Na fot. m. in. prof. dr hab. Stanisław Rosiek i dr hab. Bolesław Oleksowicz (Dwór Artusa, 22 XI 2005 r.)

Na fot. mgr Ewa Czerniakowska wygłasza referat nt. "Kult Adama Mickiewicza na łamach "Gazety Gdańskiej" (1891-1900)". Przewodniczy prof. dr hab. Anna Martuszewska (23 XI 2005 r.)

Adam Mickiewicz w 150. rocznicę

Naukowa strona Ewy Czerniakowskiej

Naukowa strona Ewy i Małgorzaty Czerniakowskich

Na fot.: mgr Ewa Czerniakowska i mgr Małgorzata Czerniakowska (23 XI 2005)

Gdańsk, 22-24 XI 2005: Dwór Artusa, Uniwersytet Gdański, Muzeum Narodowe

Design by Małgorzata Czerniakowska, Gdańsk XI 2005