Jan Heweliusz i Royal Society

English


Jan Heweliusz był pierwszym Polakiem przyjętym w poczet członków Royal Society w Londynie. To ważne wydarzenie miało miejsce w dniu 30 marca 1664 roku.

Portret Jana Heweliusza w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk

Wielu uczonych angielskich poznał podczas swej podróży po Europie w latach 1630-1634. W Anglii przebywał w 1631 roku. Wiele egzemplarzy swego pierwszego dzieła "Selenografii" (Gedani 1647) przesłał uczonym angielskim.

Royal Society powstało w 1660 roku z siedzibą w Gresham College. Członkami założycielami Towarzystwa Królewskiego w Londynie byli: Ch. Wren, Robert Boyle, John Wilkins, Sir Robert Moray, William, Viscount Brouncker.

Kandydaturę Heweliusza wysunął Robert Moray na zebraniu Towarzystwa w dniu 9 III 1664 roku. Dnia 30 III 1664 roku dokonano wyboru astronoma gdańskiego na członka. Sekretarzem Royal Society był wówczas Henry Oldenburg, a przewodniczącym William Brouncker. Odtąd utrzymywał stałą korespondencję z Henry Oldenburgiem. We wrześniu przesłał do niego list z podziękowaniami za wybór w poczet Towarzystwa. Niemal wszystkie listy Heweliusza były odczytywane na posiedzeniach Towarzystwa, a rezultaty obserwacji astronomicznych były rozważane. Wiele listów ukazało się drukiem w periodyku "Philosophical Transactions".

Swe prace Heweliusz regularnie przesyłał do Royal Society. Zabiegał przy okazji o pośrednictwo w sprzedaży swych dzieł i prosił o wyrażanie o nich opinii.

Jan Heweliusz i komety

Strona Ewy i Małgorzaty Czerniakowskich

Royal Society w Londynie


Copyright by Małgorzata Czerniakowska, Gdańsk 2001-2005