Następny

Slajdy do komunikatu:

Małgorzata Czerniakowska

Związki Jana Heweliusza z Royal Society w Londynie

Gdańsk, 3 marca 2004 r.