Ewa Czerniakowska

Publikacje mgr Ewy Czerniakowskiej
na temat Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza

K. C. Mrongowiusz (1764-1855), portret ok. 1844

 

 

Słowniki K. C. Mrongowiusza, "Pomerania" 1985 nr 9, s. 23-25.

 

K. C. Mrongowiusz o swoich słownikach (w świetle korespondencji i ogłoszeń prasowych), "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego", Prace Językoznawcze, nr 12, 1986, s. 27-32.

 

Warszawa w słownikach K. C. Mrongowiusza, "Język Polski" , LXVI, 1986, z. 5,  s.371-374

 

 

 Skąd się wzięła łotewka 'gryka' w słownikach K. C. Mrongowiusza i w niektórych innych słownikach, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego", Prace Językoznawcze, nr 13, 1987, s. 23-28.

 

Kaszubskie nazwy miesięcy w słownikach Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, "Slavia Occidentalis", t. 44, 1987, s. 13-18.

 

Pomorskie nazwy geograficzne w słownikach K. C. Mrongowiusza, "Rocznik Gdański", t. 48: 1988, z.2, s. 235-241

 

 

Kaszubski wijąg `wierzba`, `wiąz` w słownikach K. C. Mrongowiusza, " Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego", Prace Językoznawcze nr 15, 1989

 

Kaszubskie nazwy wierzby w słownikach K. C. Mrongowiusza (kruszewina, trzesklina `Salix fragilis`, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego", Filologia Polska - Prace Językoznawcze, nr 16,  1992, s. 109-111.

 

Literatura polska w słownikach Krzysztofa  Celestyna Mrongowiusza, "Rocznik Gdański" R. 56, 1996 z.1

 

Związki K. C. Mrongowiusza z Warszawą, w: Protestantyzm i protestanci na Pomorzu, Gdańsk 1997

 

Krzysztof  Celestyn Mrongowiusz jako członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, "Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego" t. 25: 1998, Gdańsk 1999, s.50-52.

Dzieje wydania "Dokładnego niemiecko-polskiego słownika" (1837) Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza,"Mrągowskie Studia Humanistyczne", t. 6/7: 2004/2005 (druk 2006)

Leksyka kaszubska w słowniku Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza z 1803 i w innych jego pracach z lat 1804-1805 roku (w 250. rocznicę urodzin K.C. Mrongowiusza (1764) i 160. rocznicę œmierci (1855), Acta Cassubiana, t. 16, 2014, s. 180-194


Strona Ewy Czerniakowskiej

K. C. Mrongowiusz w 150. rocznicę


Copyright by Ewa Czerniakowska, Gdańsk 2015