Strona Ewy i Małgorzaty Czerniakowskich

Ewa Czerniakowska

mgr filologii polskiej (specj. nauka o książce),

absolwentka Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UG,

starszy kustosz Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk

członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

VII KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA Z CYKLU W SWIECIE SŁÓW I ZNACZEŃ POSWIĘCONA PAMIĘCI PROFESORA BOGUSŁAWA KREI

pt. Słowotwórstwo języka mówionego i pisanego, Gdańsk, 25 maja 2015 r.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Z zagadnień etymologiczno-słowotwórczych wybranych nazw miejscowych na terenie Warszawy i okolic"

Ukazała się księga pokonferencyjna pt. Wokół słów i znaczeń VI. Słowotwórstwo dawne i współczesne, Ewa Rogowska Cybulska, Ewa Badyda (red.), Gdańsk 2014

gdzie jest opublikowany referat Ewy Czerniakowskiej, pt. Nazwy zabytkowych willi i pensjonatów w Konstancinie-Jeziornie, s. 213-226.

Ukazał się tom II księgi z konferencji w Białymstoku pt. Piękno Juliusza Słowackiego, maj 2009,

gdzie jest opublikowany referat Ewy Czerniakowskiej

pt.Obchody 100. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego na Pomorzu, w: Piękno Juliusza Słowackiego, t. 2, Białystok 2013.

W dniu 24 IX 2013 roku w PAN Bibliotece Gdańskiej mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła odczyt nt. "Józefa Ignacego Kraszewskiego związki z Gdańskiem w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku"

W dniu 17 IX 2013 roku na Uniwersytecie Gdańskim podczas Konferencji Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Józefa Ignacego Kraszewskiego związki z Gdańskiem w latach 1867-1887"

Prezentacja z konferencji na UG, 17 IX 2013

W dn. 13 maja 2013 r. odbyła się w Gdańsku VI Konferencja Językoznawcza z cyklu "W świecie słów i znaczeń" poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei pt. "Słowotwórstwo w różnych odmianach języka" (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego).

Przewodniczy prof. dr hab. Ewa Sławkowa, referuje mgr Ewa Czerniakowska

Program VI Konferencji

Podczas tej Konferencji mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Nazwy zabytkowych willi i pensjonatów w Konstancinie"

W roku 2013 autorka opublikowała:

Bernard Zygmunt Milski jako miłośnik Mickiewicza, Gdańsk - Pruszcz Gdański, 2013, wyd. II poprawione i uzupełnione, format: A5, Ilość stron: 62 z ilustracjami czarno-białymi i kolorowymi, wydanie: 2. poprawione i uzup., oprawa miękka klejona.

Słowotwórstwo najstarszych nazw miejscowych na terenie Warszawy (do końca XIV wieku), w : Wokół słów i znaczeń,V, Słowotwórstwo w różnych odmianach jezyka, Gdańsk 2013, s. 357-377.

oraz Nazwa Szopy, w : Mówię, więc jestem, Rozmowy o współczesnej polszczyznie, cz.4, Gdańsk 2013, s. 250-252

Ukazała się nowa publikacja:

Ewa Czerniakowska, Bernard Zygmunt Milski jako miłośnik Mickiewicza, Gdańsk - Pruszcz Gdański, 2013, wyd. II poprawione i uzupełnione, format: A5, Ilość stron: 62 z ilustracjami czarno-białymi i kolorowymi, wydanie: 2. poprawione i uzup., oprawa miękka klejona.

Nowa publikacja

W roku 2012 autorka opublikowała:

Bernard Zygmunt Milski jako miłośnik Mickiewicza, Gdańsk - Pruszcz Gdańsk 2012, ss. 52, il.

oraz 2 biogramy w Słowniku Biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego, supl. III, Gdańsk 2012 :

Staniewicz Anna, z domu Butrym (1891-1970), SBPN, supl. III, Gdańsk 2012, s.214.

Staniewicz Elwira (1903-1995), SBPN, supl. III, Gdańsk 2012, s. 214-215.

Odczyt w PAN BG o Bernardzie Z. Milskim

W dniu 20 IX 2011 r. w PAN BG mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła odczyt nt. Bernard Zygmunt Milski w świetle nowych zródeł. (W 120. rocznicę założenia "Gazety Gdańskiej").

Gościem honorowym była p. mgr inż Zofia Eichstaedt-Jabłońska, prawnuczka B. Z. Milskiego

Publikacje naukowe

1.Obchody setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza na łamach "Gazety Gdańskiej", Gdańsk 1999, Oddział Gdański TPK

2. Relacja "Gazety Gdańskiej" dotycząca odsłonięcia pomnika Juliusza Słowackiego w Miłosławiu, Gdańsk 1999, Oddział Gdański TPK

3.Związki Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza z Warszawą, w : Protestantyzm i protestanci na Pomorzu, Gdańsk 1997

4. Nazwy miejscowe Warszawy, cz.1, A - Bo, Gdańsk 1998

5. Nazwy miejscowe Warszawy, z.2, Br - Ch, Gdańsk 1999

6. Etymologia nazwy Młociny, "Rocznik Warszawski", t. 26:1997

7. Literatura polska w słownikach Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, "Rocznik Gdański" t.56:1996, z. 1

8. Warszawa w słownikach Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, "Język Polski" 1986

9."Gazeta Chojnicka" z 1925 roku, "Pomerania" 1987 nr 10

10."Druh" i jego redaktor, "Pomerania"1986 nr 11

11. Janina Sedlaczkówna i "Gazeta Gdańska" Bernarda Milskiego, "d Oriana" 1996 nr 3

12. Czasopisma (współautor), w: Bibliotheca Senatus Gedanensis, pod red. M. Babnis i Z. Nowaka, Gdańsk 1998

13."Gazeta Gdańska" o pobycie Stefana Ramułta na Kaszubach w 1892 roku, "Pomerania" 1996 nr 4

14. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz o swoich słownikach (W świetle korespondencji i ogłoszeń prasowych), Zeszyty Naukowe UG, Prace Językoznawcze, 12, Gdańsk 1996

15. Kaszubskie nazwy wierzby w słownikach K. C. Mrongowiusza, Zeszyty Naukowe UG, Prace Językoznawcze, 16, Gdańsk 1992

16. W hołdzie Juliuszowi Słowackiemu, "Pomerania" 1999 nr 11/12

17. Trendeleburg Jan Jerzy (1757-1825), w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, sup. 1, Gdańsk 1998, s. 328-9

18. Słowniki Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, "Pomerania" 1985, nr 9

19. Kaszubski wijąg "wierzba", wiąz, Zeszyty Naukowe UG, Prace Językoznawcze, 15, 1989

20. Skad się wzięła łotewka "gryka" w słownikach K. C. Mrongowiusza i w niektórych innych słownikach, ZN UG, Prace Jęz., 13, 1987

21. Sedlaczkówna Janina, w: "Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4, Gdańsk 1997

22. Różycki Kazimierz, w: "Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego", t. 4, Gdańsk 1997

23. Duchna Jan, w SBPN, t. 1, Gdańsk 1992

24. Różycki Leopold Ludwik, w "Słownik Biograficzny Pomorza Nadw.", t. 4, Gdańsk 1997

25. Stulecie "Gazety Olsztyńskiej", "Pomerania", 1986 nr 7, s. 32-33

26. O początkach prasy codziennej w Czersku, "Pomerania" 1986, nr 8, s. 33

27. Pelpliński "Rolnik" (1869-1870). Z dziejów czasopiśmiennictwa pomorskiego, "Pomerania" 1987 nr 4, s. 39-41

28. Polskie kalendarze i almanachy morskie XX wieku, "Rocznik Gdyński" nr 12, 1997, s. 95-105

29. Hoppe (Hoppius) Samuel Joachim (1684-1754) w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 2, 1994

30. Franckenberger Andrzej (1536-1590), w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego t. 1, 1992

31. Dodatki do prasy pomorskiej (do 1939 r.), "Pomerania" 1986 nr 5 s. 29-31

32. Kaszubskie nazwy miesięcy w słownikach K. C. Mrongowiusza, "Slavia Occidentalis" t. 44:1987

33. Łangowski Antoni, w Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3:1995

34. Łukowicz Jan Karol Maciej, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3

35. Łukowicz Jan Paweł, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3

36. Łukowicz Maksymilian Karol Marceli, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t.3

37.Michalewski Jerzy, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3

38. Neumann Jan, pseud. Marian Kamrowski, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3

39. Roethe Karol Gustaw, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4

40. Krzysztof Celestyn Mronogowiusz jako członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, "Sprawozdania GTN" t. 25:1998

41. Etymologia nazwy Szczęśliwice (dawniej Stanclewice), Gdańsk 2002

42. W osiedemdziesiątą piątą rocznicę założenia pierwszego polskiego czasopisma bibliofilskiego "Exlibris", Gdańsk 2002

43. Pomorskie nazwy geograficzne w słownikach Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, "Rocznik Gdański", t. 48:1988 z. 2, s.235-242

44. średniowieczne nazwy geograficzne z obszaru obecnej Warszawy, Gdańsk 2002

45. Volckmar Mikołaj, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, supl. II, Gdańsk 2002

46. Waszeta Andrzej, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, supl. II, Gdańsk 2002

47. Wybrane nazwy miejscowe z terenu obecnej Warszawy, "Rocznik Warszawski", t. 31:2003

48. Kilka nieznanych etymologii nazw miejscowych z obszaru obecnej Warszawy (referat z konferencji w Kalborni 18 IX 2002) w: Metodologia badań onomastycznych, pod red. Marii Biolik, Olsztyn 2003 (r.wyd. 2004)

49. Nazwy miejscowe Warszawy z. 3, Gdańsk 2001

50. Sprawozdanie z uroczystości z okazji 150. rocznicy śmierci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (1764-1855), "Acta Cassubiana", t. VII : 2005, s. 380-383.

51. Lektorzy języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim za czasów Stanisława Augusta, Teki Gdańskie, t. 6/7: 2005 (druk 2006)

52. Dzieje wydania "Dokładnego niemiecko-polskiego słownika" (1837) Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza,"Mršgowskie Studia Humanistyczne", t. 6/7: 2004/2005 (druk 2006)

53. Kult Adama Mickiewicza na łamach "Gazety Gdańskiej" (1891-1900) (Referat z Konferencji Mickiewiczowskiej (Gdańsk XI 2005), w: Mickiewicz w Gdańsku. Rok 2005: Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej na 150-lecie śmierci poety, pod red. J. Bachórza i B. Oleksowicza, Gdańsk 2006, s. 465-474.

54. Pobyty Stefana Ramułta na Kaszubach (przyczynek biograficzny), w: "Nazwy i dialekty Pomorza. Dawniej i dziś", nr 6, Gdańsk 2006 (druk 2007), s. 9-20.

55. Kult Adama Mickiewicza w Gdańsku w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku, Gdańsk 2006, 24 s.

56. Bernard Zygmunt Milski (1856-1926 jako obrońca języka a polskiego w Gdańsku, w: Polonistyczne Drobiazgi Językoznawcze, I : Materiały sesji jubileuszowej Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Gdańsk 2009, s. 148-153 .

57. Bernard Zygmunt Milski (1856-1926) jako obrońca języka polskiego w Gdańsku (w 110. rocznicę gdańskiego wydania "Krzyżaków)", Wydawnictwo JASNE, Pruszcz Gdański 2010, 20 ss.

58.Bernard Zygmunt Milski (1856-1926) zasłużony dziennikarz, wydawca i działacz społeczny w Wielkopolsce, na Pomorzu i Mazurach", Wydawnictwo JASNE, Pruszcz Gdański, 2010, 36 ss.

59. Obchody 100. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego na Pomorzu w 1909 roku, Wydawnictwo JASNE, Pruszcz Gdański, 2010, 32 ss.

60.Nazwy miejscowe z formantem - ówka na terenie Warszawy i okolic, w : Słowotwórstwo a media, Gdańsk 2011, s. 263-278.

61. Bernard Zygmunt Milski jako miłośnik Mickiewicza, Gdańsk - Pruszcz Gdańsk 2012, ss. 52, il.

62. Bernard Zygmunt Milski w 120. rocznicę założenia "Gazety Gdańskiej" , il.

63. K. C. Mrongowiusz w 150. rocznicę

64. Juliusz Słowacki na Pomorzu

65. Staniewicz Anna, z domu Butrym (1891-1970), SBPN, supl. III, Gdańsk 2012, s.214.

66. Staniewicz Elwira (1903-1995), SBPN, supl. III, Gdańsk 2012, s. 214-215.

67. Bernard Zygmunt Milski jako miłośnik Mickiewicza, Gdańsk - Pruszcz Gdański, 2013, wyd. II poprawione i uzupełnione, format: A5, Iloœć stron: 62 z ilustracjami czarno-białymi i kolorowymi, wydanie: 2. poprawione i uzup., oprawa miękka klejona.

68. Ewa Czerniakowska Słowotwórstwo najstarszych nazw miejscowych na terenie Warszawy (do końca XIV wieku), w : Wokół słów i znaczeń,V, Słowotwórstwo w różnych odmianach jezyka, Gdańsk 2013, s. 357-377.

69. Nazwa Szopy, s. 250-252, w : Mówię, więc jestem, Rozmowy o współczesnej polszczyznie, cz.4, Gdańsk 2013.

70. Ze studiów nad dziejami Gazety Gdańskiej pod redakcją Bernarda Zygmunta Milskiego 1891-1901,

Wydawnictwo JASNE Pruszcz Gdański-Gdańsk, 2014, ss. 97, [1] : il.

71. Obchody 100. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego na Pomorzu, w: Piękno Juliusza Słowackiego, t. 2, Białystok 2013.

72. Nazwy zabytkowych willi i pensjonatów w Konstancinie-Jeziornie, w : Wokół słów i znaczeń, VI, Gdańsk 2014, s. 213-226.

73. Leksyka kaszubska w słowniku Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza z 1803 i w innych jego pracach z lat 1804-1805 roku (w 250. rocznicę urodzin K.C. Mrongowiusza (1764) i 160. rocznicę śmierci (1855), Acta Cassubiana, t. 16, 2014, s. 180-194

74. Nazwy zabytkowych willi i pensjonatów w Konstancinie-Jeziornie, wyd. 2, popr. i uzup., Gdańsk 2015,s.39,[1] s., il.

75. Józefa Ignacego Kraszewskiego związki z Gdańskiem w latach 1812-1887, w: Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. Tom 2, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2015

76. Publikacje książkowe Bernarda Milskiego w Gdańsku, Libri Gedanenses, t. 31/32 (Gdańsk 2015), s. 49-63.

Odczyty autorki w Bibliotece Gdańskiej PAN

Prezentacja z pobytu w Warszawie (czerwiec 2011)

W dniach 16 i 17 maja 2011 r. odbyła się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego Konferencja Językoznawcza pn. „Słowotwórstwo w różnych odmianach języka” Była to już piąta z cyklu ogólnopolskich konferencji „W SWIECIE SŁÓW I ZNACZEє poœwięconych pamięci Profesora Bogusława Krei (1931 - 2002), jednego z twórców gdańskiego językoznawstwa polonistycznego.

Referat nt. Słowotwórstwo najstarszych nazw miejscowych na terenie Warszawy do końca XIV w." wygłasza mgr Ewa Czerniakowska (16 V 2011).

Organizatorami konferencji byli Zakład Współczesnego Języka Polskiego (Instytut Filologii Polskiej UG), Zakład Języka Mediów (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UG) i Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Zwiedzanie wystawy "Nowe Nabytki Zbiorów Specjalnych" ( BG PAN).

Przed Muzeum Narodowym w Gdańsku (17 III 2011).

Prezentacja (Gdańsk, Jesień X 2010)

Na fot. Pani mgr inż. arch. Zofia Eichstaedt-Jabłońska i autorka (Ratusz Głównomiejski, 3 IX 2010)

Na fot. Pani mgr inż. arch. Zofia Eichstaedt-Jabłońska i autorka (4 IX 2010)

Fotografie z wizyty w Gdańsku w czerwcu 2010 p. Zofii Eichstaedt-Jabłońskiej

mgr Ewa Czerniakowska i dr Leon S. Staniewicz (18 V 2010)

Odczyt z okazji Roku Juliusza Słowackiego 2009

W dn. 29 IX 2009 w BGPAN mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła odczyt pt. Kult Juliusza Słowackiego w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1891-1919

W Sali wystawowej Biblioteki Gdańskiej PAN, Gdańsk, ul. Wałowa 15, otwarto w dniu 17 czerwca 2009 roku wystawę ekslibrisów

MISTRZ KRESKI - WOJCIECH JAKUBOWSKI

z okazji podwójnego jubileuszu Wojciecha Jakubowskiego, 80 rocznicy urodzin i pięćdziesięciopięciolecia pracy twórczej.

na fot. od lewej: Wojciech Jakubowski, mgr Ewa Czerniakowska, redaktor Kazimierz Orzechowski

IV Konferencja Językoznawcza z cyklu "W świecie słów i znaczeń" poświecona pamięci profesora Bogusława Krei pt. "Słowotwórstwa a media" (Wydz. Filologiczny UG 2-3 VI 2009)

Konferencja poświęcona była problematyce słowotwórstwa.

Referat nt "Nazwy miejscowe z formantem ówka, -ówek z terenu Warszawy i okolic" wygłasza mgr Ewa Czerniakowska

W dn. 28-29 maja 2009 r. w Gdańsku odbyła się III Międzynarodowa Bałtycka Konferencja "Zarzšdzanie i Organizacja Bibliotek" pod hasłem: Standardy funkcjonowania bibliotek europejskich zorganizowana przez : Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego, Polski Zwišzek Bibliotek oraz Zakład Nauki o Książce Uniwersytetu Gdańskiego.

(od lewej: dr Beata Taraszkiewicz i mgr Ewa Czerniakowska, ATENEUM 28 V 2009)

W poł. maja 2009 roku w Bibliotece Gdańskiej PAN została otwarta wystawa poświęcona Damroce Majkowskiej (w 30 rocznicę śmierci)

Na fot. od prawej : mgr Helena Kowalska, mgr Ewa Czerniakowska

Międzynarodowa Konferencja nt. Piękno Słowackiego w Białymstoku (6 -9 maja 2009)

mgr Ewa Czerniakowska wygłasza referat nt. "Obchody setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego na Pomorzu w 1909 r." (9 maja 2009)

Uroczystość zakończenia Konferencji (Aula Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 9 maja 2009)

Galeria z Konferencji nt. Piękno Słowackiego

Juliusz Słowacki na Pomorzu

Zaproszenie na odczyt mgr Ewy Czerniakowskiej nt. "Gdańskie publikacje książkowe w języku polskim w latach 1891-1900" (Biblioteka Gł. UG (Oliwa), 29 X 2008)

Fot. z odczytu mgr Ewy Czerniakowskiej nt. "Gdańskie publikacje książkowe w języku polskim w latach 1891-1900" (Biblioteka Gł. UG (Oliwa), 29 X 2008)

Mgr Ewa Czerniakowska (Biblioteka Gdańska PAN, maj 2009)

mgr Ewa Czerniakowska przed Pałacem Krasińskich (Zbiory Specjalne Biblioteki Narodowej)

Na fot. od lewej: Ewa Czerniakowska, Michał Morawski, Grażyna Szymańska

Akademia Muzyczna, Pomorski Dzień Bibliotekarza 7 V 2008

Pomorski Dzień Bibliotekarza (Gdańsk, Akademia Muzyczna, 7 V 2008)

Galeria fotografii z promocji publikacji Uniwersytetu Gdańskiego (17 III 2008)

W dn. 17-18 IV 2007 w IBL PAN w Warszawie (Pałac Staszica, Sala 144 im. Adama Mickiewicza) mgr Ewa Czerniakowska uczestniczyła w Sesji "Z warsztatów badaczy oświecenia"

Galeria fotografii z Sesji w IBL PAN w dn. 17-18 IV 2007 r.

W dniu 18 I 2007 roku w Sali Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego odbyło się pierwsze w Nowym Roku zebranie Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Podczas zebrania odbyła się promocja nowego wydawnictwa UG "Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947-2005)"

Sympozjum Dialektologiczno-Onomastycznego (Wejherowo 20-21 XI 2006)

Program XI Sympozjum Dialektologiczno-Onomastycznego (Wejherowo 20-21 XI 2006)

Uczestnicy Sympozjum w Wejherowie, 21 XI 2006

Z okazji 501. zebrania Oddz. Gdańskiej TMJP w dn. 23 X 2006 r. odbyła się na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG Sesja Jubileuszowa

Program Sesji w dn. 23 X 2006

Galeria fotografii z Sesji w dn. 23 X 2006

Referat wygłasza mgr Ewa Czerniakowska

W Uniwersytecie Wrocławskim odbył się w dn. 19-21 X 2006 r. KONGRES BADACZY OSIEMNASTEGO WIEKU

Galeria fotografii z Kongresu we Wrocławiu

Na fot. od lewej: mgr Ewa Czerniakowska, prof. Anna Migoń

Archiwum wiadomości

Z okazji Tygodnia Bibliotek 2006 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku w dniu 10 maja 2006 r. mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła wykład nt. Kult Adama Mickiewicza w Gdańsku w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku.

Galeria fotografii i informacje na stronach:

Adam Mickiewicz - w 150. rocznicę

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka i

Bernard Zygmunt Milski - w 150. rocznicę urodzin

W Inst. Fil. Pol. UG (30 III 06). Od lewej : mgr Ewa Czerniakowska, dr Lucyna Warda-Radys, dr Izabela Kępka, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska

mgr Ewa Czerniakowska wygłasza referat pt. "Ciekawsze nazwy miejscowe z południowych okolic Warszawy" (Zebranie TMJP Oddz. Gd. , 30 III 06)

Na Międzynarodowej Mickiewiczowskiej Konferencji w Gdańsku mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Kult Adama Mickiewicza na łamach Gazety Gdańskiej (1891-1900)"

Wyślij list do autorkiW 2005 roku przypada 150. rocznica śmierci Adama Mickiewicza (1798-1855)

Program Konferencji Mickiewiczowskiej w Gdańsku (22-24 XI 2005)

Autorka przed pomnikiem Adama Mickiewicza w Parku Oliwskim im. Adama Mickiewicza, 7 VIII 05

W 2005 roku przypada 150. rocznica śmierci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (1764-1855). Zapraszam do stron:

K. C. Mrongowiusz w 150. rocznicę śmierci

Galeria fotografii z konferencji w Mrągowie w dniu 3 VI 2005 na temat: K. C. Mrongowiusz jako europejski budowniczy mostów między narodami

Na tej konferencji mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat pt. "Dzieje wydania Dokładnego niemiecko-polskiego słownika (1837)" K. C. Mrongowiusza


Program X Sympozjum Dialektologiczno-Onomastycznego nt. Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś (Puck, 22-23 XI 2004 r.)

Referat Ewy Czerniakowskiej w Bibliotece Gdańskiej PAN w dniu 28 maja 2003 r.

Zebrania Oddziału Gdańskiego TMJP


XIII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna - Olsztyn-Kalbornia 16-18 IX 2002 r.

Fotografia z Konferencji Onomastycznej w Kalborni:

Od lewej: mgr Ewa Czerniakowska, dr Beata Afeltowicz, dr Maria Czaplicka, prof. Jerzy Duma, prof. Urszula Kęsikowa, mgr Małgorzata Czerniakowska, dr Małgorzata Jaracz

Powrót do strony głównej

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego

Biblioteka Uniw. Warszawskiego

Biblioteka Gdańska PAN

Trójmiasto

Jan Heweliusz (1611-1687)

Stare druki w katalogach bibliotek polskich

Gedanensia

Katalog rozproszony KARO

Nowy EBIB


na fot. od prawej: mgr Ewa Czerniakowska (V Bałtycki Festiwal Nauki, Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej, wykład mgr Małgorzaty Czerniakowskiej nt. Związki Leonarda Eulera z Gdańskiem, 25 V 2007)


Copyright by Ewa Czerniakowska, Gdańsk 2001 - 2015

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl