Naukowa strona Ewy i Małgorzaty Czerniakowskich

Strona Małgorzaty Czerniakowskiej

Strona Ewy Czerniakowskiej

Bernard Zygmunt Milski - w 150. rocznicę urodzin

Juliusz Słowacki (W 200. rocznicę urodzin)

Jan Heweliusz-Gdańszczanin Tysiąclecia

Jan Heweliusz i komety

Jan Uphagen - bibliofil

Aktualności:

VII KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA Z CYKLU W SWIECIE SŁÓW I ZNACZEŃ POSWIĘCONA PAMIĘCI PROFESORA BOGUSŁAWA KREI

pt. Słowotwórstwo języka mówionego i pisanego

Gdańsk, 25 maja 2015 r.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego,

ul. Wita Stwosza 55

mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Z zagadnień etymologiczno-słowotwórczych wybranych nazw miejscowych na terenie Warszawy i okolic"

Wystawa pt. Wzorniki graficzne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej.

Zaprezentowano ponad 50 różnego typu wydawnictw powstałych od XVI do początku XIX wieku (w sumie ponad 120 rycin),

służących w przeszłości jako wzorniki w wielu dziedzinach artystycznych.

Na fot. p. dr. Anna Frąckowska, kurator wystawy i autorka katalogu

oraz obecni na wernisażu (Biblioteka Gd. PAN, gmach historyczny, sala wystawowa, 26 II 2015).

Ukazała się księga pokonferencyjna pt. Wokół słów i znaczeń VI. Słowotwórstwo dawne i współczesne, Ewa Rogowska Cybulska, Ewa Badyda (red.), Gdańsk 2014 gdzie jest opublikowany referat Ewy Czerniakowskiej, pt. Nazwy zabytkowych willi i pensjonatów w Konstancinie-Jeziornie, s. 213-226.

Ukazał się tom II księgi z konferencji w Białymstoku pt. Piękno Juliusza Słowackiego, maj 2009,

gdzie jest opublikowany referat Ewy Czerniakowskiej

pt.Obchody 100. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego na Pomorzu, w: Piękno Juliusza Słowackiego, t. 2, Białystok 2013.

Odczyt w PAN Bibliotece Gdańskiej nt. "Józefa Ignacego Kraszewskiego związki z Gdańskiem w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku"

W dniu 24 IX 2013 roku mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła odczyt nt. "Józefa Ignacego Kraszewskiego związki z Gdańskiem w ostatnim ćwierćwieczu IX wieku"

mgr Ewa Czerniakowska wygłasza referat o Józefie Ignacym Kraszewskim, UG 17 IX 2013

Prezentacja z Konferencji na Uniwersytecie Gdańskim, w dn. 17 IX 2013

W dn. 13 maja 2013 r. odbyła się w Gdańsku VI Konferencja Językoznawcza z cyklu "W świecie słów i znaczeń" poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei pt. "Słowotwórstwo w różnych odmianach języka" (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego).

Przewodniczy prof. dr hab. Ewa Sławkowa, referuje mgr Ewa Czerniakowska

Program VI Konferencji

Podczas tej Konferencji mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Nazwy zabytkowych willi i pensjonatów w Konstancinie"

Galeria fotografii z VI Konferencji

Ukazała się nowa publikacja:

Ewa Czerniakowska, Bernard Zygmunt Milski jako miłośnik Mickiewicza, Gdańsk - Pruszcz Gdański, 2013, wyd. II poprawione i uzupełnione, format: A5, Ilość stron: 62 z ilustracjami czarno-białymi i kolorowymi, wydanie: 2. poprawione i uzup., oprawa miękka klejona.

Bernard Zygmunt Milski (1856-1926) w świetle nowych źródeł

W dniu 20 IX 2011 r. w PAN BG mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła odczyt nt. Bernard Zygmunt Milski w świetle nowych źródeł.

(W 120. rocznicę założenia "Gazety Gdańskiej").

Gościem honorowym była p. mgr inż Zofia Eichstaedt-Jabłońska, prawnuczka B. Z. Milskiego

Prezentacja-Jan Heweliusz (29 III 2011)

Dnia 29 III 2011 mgr Małgorzata Czerniakowska z okazji Roku Jana Heweliusza 2011 wygłosiła odczyt nt. "Jan Heweliusz - miłośnik ksiąg" (Sala Konferencyjna Bibioteki Gdańskiej)

W dn. 16-17 maja 2011 r. odbyła się w Gdańsku V Konferencja Językoznawcza z cyklu "W świecie słów i znaczeń" poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei pt. "Słowotwórstwo w różnych odmianach języka" (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego).

Podczas tej Konferencji mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Słowotwórstwo najstarszych nazw miejscowych na terenie Warszawy (do końca XIV wieku)

Zwiedzanie wystawy "Nowe nabytki Zbiorów Specjalnych w Bibliotece Gdańskiej PAN"

Prezentacja Jesień w Gdańsku (X 2010)

Prezentacja fotografii (Stare Miasto Gdańsk 4 VI 2010)

Ekspozycja w BG PAN z okazji pierwszego odczytu w dn. 12 V 2010 z serii nt. "Jan Heweliusz- Chluba Gdańska i nauki polskiej" poświęconej Janowi Heweliuszowi (z okazji 400. rocznicy urodzin wybitnego astronoma)

Na fot. Ewa i Małgorzata Czerniakowskie

Wystawa "Gdańsko-francuskie kontakty na przestrzeni wieków" w Bibliotece Gdańskiej PAN

Dn. 21 IV 2010 r. w Bibliotece Gdańskiej PAN otwarto wystawę pt. "Gdańsko-francuskie kontakty na przestrzeni wieków" z okazji 400. lecia powstania Konsulatu Francji w Gdańsku

W dniu 20 XI 2009 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się sesja naukowa z okazji 50. rocznicy wznowienia działalności Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego pn. Dawna i współczesna polszczyzna w perspektywie deskryptywnej, normatywnej i dydaktycznej

Program Sesji TMJP Oddziału Gdańskiego (UG Wydział Filologiczny, Sala Rady Wydziału, 20 XI 2009)

Fotografie z Sesji Jubileuszowej w dn. 20 XI 2009

Odczyt w Bibliotece Gdańskiej PAN w 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego

W dn. 29 IX 2009 mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła odczyt na temat "Kult Juliusza Słowackiego w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1891-1919"

Otwarcie wystawy ekslibrisów Wojciecha Jakubowskiego w Bibliotece Gdańskiej PAN (17 VI 2009)

Galeria fotografii z wystawy ekslibrisów (17 VI 2009)

więcej fotografii tutaj

W siedzibie Oddziału Gdańskiego PTTK (Gdańsk, ul. Długa 45). Na fot. m.in. prezes Oddz. Gd. PTTK Stanisław Sikora

W dn. 2-3 czerwca 2009 r. odbyła się w Gdańsku IV Konferencja Językoznawcza z cyklu "W świecie słów i znaczeń" poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei pt. "Słowotwórstwo a media" (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego).

Podczas otwarcia Konferencji w dn. 2 VI 2009 przemawiali m.in. dziekan Wydziału Fil. UG prof. Andrzej Ceynowa i dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UG prof. Ewa Graczyk

Program na stronie:

Program Konferencji

Podczas tej Konferencji mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Nazwy miejscowe z formantem -ówka, -ówek z terenu Warszawy i okolic.

mgr Ewa Czerniakowska (Biblioteka Gdańska PAN) i dr Violetta Jaros (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Obrady w dn. 3 czerwca 2009 r.

W dn. 28-29 maja 2009 r. w Gdańsku odbyła się III Międzynarodowa Bałtycka Konferencja "Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" pod hasłem:

Standardy funkcjonowania bibliotek europejskich zorganizowana przez : Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego, Polski Związek Bibliotek oraz Zakład Nauki o Książce Uniwersytetu Gdańskiego.

Zagadnienia poruszane podczas obrad dotyczyły standardów funkcjonowania bibliotek europejskich.

Program Konferencji na stronie:

Program Konferencji

W dn. 28 V 2009 r. obrady odbywały się w Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku.

Natomiast w dn. 29 V 2009 r. obrady odbywały się w Sali Konferencyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego

Z okazji Roku Juliusza Słowackiego 2009 w dn. 6-9 maja 2009 roku w Uniwersytecie w Białymstoku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Piękno Słowackiego". M.in. referat na temat: Obchody setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego na Pomorzu w 1909 r." wygłosiła mgr Ewa Czerniakowska.

mgr Ewa Czerniakowska wygłasza referat (9 maja 2009)

Galeria fotografii z Konferencji "Piękno Słowackiego"

W dn. 29 pazdziernika 2008 roku w Bibliotece Głównej UG (Oliwa) odbył się odczyt mgr Ewy Czerniakowskiej nt. "Gdańskie publikacje książkowe w języku polskim w latach 1891-1900"

Galeria fotografii z odczytu mgr Ewy Czerniakowskiej z dn. 29 X 2008

W dn. 22 X 2008 w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się Sesja Jubileuszowa w 100. rocznicę śm. Karola Estreichera (1827-1908) zorganizowana przez Bibliotekę Narodową i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Fot. z Sesji w Bibliotece Narodowej (22 X 2008)


EBIB - biuletyn elektroniczny SBP


Strona Ewy Czerniakowskiej

Strona Małgorzaty Czerniakowskiej

  Strony tematyczne:
 1. Jan Uphagen (1731-1802)
 2. Jan Uphagen (1731-1802) iGdańskie Towarzystwo Przyrodnicze
 3. Stanisław August w Gdańsku
 4. Jan Heweliusz i Royal Society
 5. Paweł Świetlicki (1699-1756)
 6. Nazwy miejscowe Warszawy, z. 3
 7. Kilka nieznanych etymologii nazw miejscowych z obszaru obecnej Warszawy

 8. Jan Heweliusz
 9. Kazimierz Różycki(1869-1915)-bibliolog i historyk literatury
 10. Juliusz Słowacki na Pomorzu
 11. Lucyna Ćwierczakiewiczowa
 12. Selenografia Jana Heweliusza
 13. Varsaviana Ewy Czerniakowskiej
 14. Tadeusz Czacki (Biogram SBPN)
 15. Piotr Krueger (1580-1639) jako nauczyciel i współpracownik naukowy Jana Heweliusza
 16. Referaty mgr Małgorzaty Czerniakowskiej w BGPAN
 17. Referaty mgr Ewy Czerniakowskiej w BGPAN
 18. Informacje naukowe (fotografie, video)

Galeria fotografii z Jarmarku Gdańskiego 2008

Zwiedzanie Biblioteki Muzeum Narodowego w Gdańsku (czwartek, 26 VI 2008)

W dniu 26 czerwca 2008 Koło Trójmiasto SBP zorganizowało zwiedzanie Biblioteki Muzeum Narodowego w Gdańsku. Kierownik Biblioteki mgr Helena Kowalska ciekawie przedstawiła historię i specyfikę swojej placówki i zaprezentowała najciekawsze zbiory.

Galeria fotografii (MNG 26 VI 2008)

mgr Ewa Czerniakowska (Warszawa, Plac Zamkowy, czerwiec 2008)

mgr Małgorzata Czerniakowska (Warszawa, Biblioteka Narodowa, czerwiec 2008)

Galeria fotografii z Warszawy (czerwiec 2008)

Fotografie z Pomorskiego Dnia Bibliotekarza (7 V 2008)

Promocja książek: Gdańskie Gimnazjum Akademickie (1558-2008)

W dniu 17.03.2008 roku w Ratuszu Głównomiejskim w Gdańsku, o godz. 16.00 odbyła się promocja 2 tomów publikacji: Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 1: Szkice z dziejów, pod red. Edmunda Kotarskiego oraz t. 4: W progach Muz i Minerwy, pod red. Zofii Głombiowskiej

Słowo wstępne wygłosił rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Andrzej Ceynowa

Tom 1 przedstawił prof. dr. hab. Edmund Kotarski

Na fot. od lewej: dr Leon S. Staniewicz i prof. dr hab. Zbigniew Nowak

Na fot. od lewej: mgr Ewa Czerniakowska,mgr Małgorzata Czerniakowska, prof. dr hab. Regina Pawłowska, dr Leon S. Staniewicz

mgr Kazimierz Orzechowski, Redaktor Naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego

Galeria fotografii z promocji w dn. 17 III 2008

Konferencja w Ateneum Szkole Wyższej w dn. 21 listopada 2007

nt. Elektroniczny wizerunek biblioteki

Uczestnicy konferencji w Audytorium Maximum

Galeria fotografii z konferencji w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku w dn. 21 XI 2007

Fot. Małgorzata Czerniakowska

Otwarcie wystawy w Bibliotece Gdańskiej PAN w dn. 24 X 2007 roku

W dn. 24 X 2007 w Bibliotece Gdańskiej PAN z okazji 300. rocznicy urodzin wybitnego szwedzkiego uczonego Karola Linneusza (1707-1778) została otwarta wystawa nt. "Świat przyrody według Karola Linneusza"

Wydany został katalog wystawy, który opracowała komisarz wystawy mgr Krystyna Świerkosz.

Przemawia p. Eva Emneus, konsul generalny Szwecji w Gdańsku

Na fot. komisarz wystawy mgr Krystyna Świerkosz

Galeria fotografii z otwarcia wystawy w dn. 24 X 2007 r.

V Bałtycki Festiwal Nauki

Zaproszenie na wykład mgr Małgorzaty Czerniakowskiej nt. Związki Leonarda Eulera z Gdańskiem w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej (25 V 2007, godz. 11.00)

W dniu 25 maja 2007 r. w ramach V Bałtyckiego Festiwalu Nauki w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej mgr Małgorzata Czerniakowska wygłosiła wykład otwarty

nt. Związki Leonarda Eulera (1707-1783) z Gdańskiem

Słowo wstępne wygłosiła dyrektor Biblioteki Głównej PGd., p. inż. Bożena Hakuć

Przemawia mgr Małgorzata Czerniakowska (Biblioteka Gdańska PAN)

Na fot.: dyr. inż B. Hakuć, dr Krystyna Nowicka (Politechnika Gdańska)oraz Grażyna Szymańska i mgr Paweł Pinkiewicz (Biblioteka Gdańska PAN)

Galeria fotografii z wykładu w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w dn. 25 V 2007

Tydzień Bibliotek 2007

Dnia 9 maja 2007 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku

mgr Bożena Bednarek - Michalska z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

wygłosiła wykład otwarty pt. "Biblioteka Cyfrowa szansą rozwoju usług informacyjnych".

W dniu 18 I 2007 roku w Sali Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego odbyło się pierwsze w Nowym Roku zebranie Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Podczas zebrania odbyła się promocja nowego wydawnictwa UG "Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947-2005)"

Fotografie z zebrania w dn. 18 I 2007

W dn. 19-21 X 2006 odbył się we Wrocławiu KONGRES BADACZY OSIEMNASTEGO WIEKU.

Program Kongresu na stronie Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Otwarcie Kongresu - Uniwersytet Wrocławski, Oratorium Marianum, 19 X 2006

Referat na temat "Król Stanisław August jako miłośnik nauk ścisłych"

wygłasza mgr Małgorzata Czerniakowska.

Przewodniczy dr Richard Butterwick

Obrady sekcji "Udostępnianie i upowszechnianie źródeł, cz. 2", (kier. prof. Barbara Wolska, 20 X 2006)

GALERIA FOTOGRAFII Z KONGRESU BADACZY OSIEMNASTEGO WIEKU (19-21 X 2006)

Z okazji 501. zebrania Gdańskiego Oddziału TMJP w dniu 23 X 2006 roku odbyła się w Instytucie Filologii Polskiej UG jubileuszowa sesja naukowa. Na program sesji złożą się referaty członków Oddziału Gdańskiego TMJP dotyczące różnych aspektów funkcjonowania języka polskiego.

GALERIA FOTOGRAFII z Sesji TMJP w dn. 23 X 2006

Program Sesji Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w dn. 23 X 2006

Program Sesji TMJP (pdf)

Zebrania Oddziału Gdańskiego TMJP

Fotografie z zebrania TMJP Oddziału Gdańskiego 13 X 05

Zwiedzanie nowego budynku BGPAN przez bibliotekarzy z Trójmiasta (22II2006)

Fotografie z otwarcia 2 wystaw w BGPAN w dn. 20 II 2006

W dn. 26 XI 2005 r. minęła 150. rocznica zgonu Adama Mickiewicza

Program Konferencji Mickiewiczowskiej w Gdańsku (22-24 XI 2005 r.)

Na fot. mgr Ewa Czerniakowska w pierwszym dniu obrad Konferencji Mickiewiczowskiej (Gdańsk, Dwór Artusa - 22 XI 2005 r.)

W drugim dniu obrad (Uniwersytet Gdański, Wydz. Fil. - Hist., 23 XI 05) wygłosiła referat nt "Kult Adama Mickiewicza na łamach "Gazety Gdańskiej" (1891-1900)

Galeria 2002-2005

Galeria lato 2005

Galeria fotografii z Warszawy,czerwiec 2005

Kwiaty 2010


Kalendarz wieczny

Kalkulator

Katalog rozproszony bibliotek polskich KARO

NUKAT

GOOGLE

Prezentacja Jarmark 2009

Pomnik "Tym co za Polskość Gdańska", Gdańsk (Podwale Staromiejskie)

Fot.: mgr Małgorzata Czerniakowska

Copyright by Małgorzata Czerniakowska, Gdańsk 2001-2014