Naukowa strona Ewy i Małgorzaty Czerniakowskich

Strona Małgorzaty Czerniakowskiej

Strona Ewy Czerniakowskiej

Aktualności:

VII KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA Z CYKLU W SWIECIE SŁÓW I ZNACZEŃ POSWIĘCONA PAMIĘCI PROFESORA BOGUSŁAWA KREI

pt. Słowotwórstwo języka mówionego i pisanego

Gdańsk, 25 maja 2015 r.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego,

ul. Wita Stwosza 55

mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Z zagadnień etymologiczno-słowotwórczych wybranych nazw miejscowych na terenie Warszawy i okolic"

Ukazała się księga pokonferencyjna pt. Wokół słów i znaczeń VI. Słowotwórstwo dawne i współczesne, Ewa Rogowska Cybulska, Ewa Badyda (red.), Gdańsk 2014 gdzie jest opublikowany referat Ewy Czerniakowskiej, pt. Nazwy zabytkowych willi i pensjonatów w Konstancinie-Jeziornie, s. 213-226.

Ukazał się tom II księgi z konferencji w Białymstoku pt. Piękno Juliusza Słowackiego, maj 2009,

gdzie jest opublikowany referat Ewy Czerniakowskiej

pt.Obchody 100. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego na Pomorzu, w: Piękno Juliusza Słowackiego, t. 2, Białystok 2013.

Odczyt w PAN Bibliotece Gdańskiej nt. "Józefa Ignacego Kraszewskiego zwišzki z Gdańskiem w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku"

W dniu 24 IX 2013 roku mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła odczyt nt. "Józefa Ignacego Kraszewskiego zwišzki z Gdańskiem w ostatnim ćwierćwieczu IX wieku"

mgr Ewa Czerniakowska wygłasza referat o Józefie Ignacym Kraszewskim, UG 17 IX 2013

W dn. 13 maja 2013 r. odbyła się w Gdańsku VI Konferencja Językoznawcza z cyklu "W świecie słów i znaczeń" poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei pt. "Słowotwórstwo w różnych odmianach języka" (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego).

Przewodniczy prof. dr hab. Ewa Sławkowa, referuje mgr Ewa Czerniakowska

Program VI Konferencji

Podczas tej Konferencji mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Nazwy zabytkowych willi i pensjonatów w Konstancinie"

Galeria fotografii z VI Konferencji

Ukazała się nowa publikacja:

Ewa Czerniakowska, Bernard Zygmunt Milski jako miłośnik Mickiewicza, Gdańsk - Pruszcz Gdański, 2013, wyd. II poprawione i uzupełnione, format: A5, Ilość stron: 62 z ilustracjami czarno-białymi i kolorowymi, wydanie: 2. poprawione i uzup., oprawa miękka klejona.

Bernard Zygmunt Milski (1856-1926) w świetle nowych ?ródeł

W dniu 20 IX 2011 r. w PAN BG mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła odczyt nt. Bernard Zygmunt Milski w świetle nowych ?ródeł.

(W 120. rocznicę założenia "Gazety Gdańskiej").

Gościem honorowym była p. mgr inż. Zofia Eichstaedt-Jabłońska, prawnuczka B. Z. Milskiego

Prezentacja-Jan Heweliusz (29 III 2011)

Dnia 29 III 2011 mgr Małgorzata Czerniakowska z okazji Roku Jana Heweliusza 2011 wygłosiła odczyt nt. "Jan Heweliusz - miłośnik ksišg" (Sala Konferencyjna Bibioteki Gdańskiej)

W dn. 16-17 maja 2011 r. odbyła się w Gdańsku V Konferencja Językoznawcza z cyklu "W świecie słów i znaczeń" powięcona pamięci Profesora Bogusława Krei pt. "Słowotwórstwo w różnych odmianach języka" (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego).

Podczas tej Konferencji mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Słowotwórstwo najstarszych nazw miejscowych na terenie Warszawy (do końca XIV wieku)

Zwiedzanie wystawy "Nowe nabytki Zbiorów Specjalnych w Bibliotece Gdańskiej PAN"

Ekspozycja w BG PAN z okazji pierwszego odczytu w dn. 12 V 2010 z serii nt. "Jan Heweliusz- Chluba Gdańska i nauki polskiej" poświęconej Janowi Heweliuszowi (z okazji 400. rocznicy urodzin wybitnego astronoma)

Na fot. Ewa i Małgorzata Czerniakowskie

W dniu 20 XI 2009 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się sesja naukowa z okazji 50. rocznicy wznowienia działalności Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego pn. Dawna i współczesna polszczyzna w perspektywie deskryptywnej, normatywnej i dydaktycznej

Program Sesji TMJP Oddziału Gdańskiego (UG Wydział Filologiczny, Sala Rady Wydziału, 20 XI 2009)

Fotografie z Sesji Jubileuszowej w dn. 20 XI 2009

Odczyt w Bibliotece Gdańskiej PAN w 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego

W dn. 29 IX 2009 mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła odczyt na temat "Kult Juliusza Słowackiego w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1891-1919"

W dn. 2-3 czerwca 2009 r. odbyła się w Gdańsku IV Konferencja Językoznawcza z cyklu "W świecie słów i znaczeń" poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei pt. "Słowotwórstwo a media" (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego).

Podczas otwarcia Konferencji w dn. 2 VI 2009 przemawiali m.in. dziekan Wydziału Fil. UG prof. Andrzej Ceynowa i dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UG prof. Ewa Graczyk

Program na stronie:

Program Konferencji

Podczas tej Konferencji mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Nazwy miejscowe z formantem -ówka, -ówek z terenu Warszawy i okolic.

mgr Ewa Czerniakowska (Biblioteka Gdańska PAN) i dr Violetta Jaros (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Z okazji Roku Juliusza Słowackiego 2009 w dn. 6-9 maja 2009 roku w Uniwersytecie w Białymstoku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Piękno Słowackiego". M.in. referat na temat: Obchody setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego na Pomorzu w 1909 r." wygłosiła mgr Ewa Czerniakowska.

mgr Ewa Czerniakowska wygłasza referat (9 maja 2009)

Galeria fotografii z Konferencji "Piękno Słowackiego"

W dn. 29 pazdziernika 2008 roku w Bibliotece Głównej UG (Oliwa) odbył się odczyt mgr Ewy Czerniakowskiej nt. "Gdańskie publikacje ksišżkowe w języku polskim w latach 1891-1900"

Galeria fotografii z odczytu mgr Ewy Czerniakowskiej z dn. 29 X 2008Strona Ewy Czerniakowskiej

Strona Małgorzaty Czerniakowskiej

  Strony tematyczne:
 1. Jan Uphagen (1731-1802) i Gdańskie Towarzystwo Przyrodnicze
 2. Stanisław August w Gdańsku
 3. Jan Heweliusz i Royal Society
 4. Nazwy miejscowe Warszawy, z. 3
 5. Kilka nieznanych etymologii nazw miejscowych z obszaru obecnej Warszawy

 6. Kazimierz Różycki(1869-1915)-bibliolog i historyk literatury
 7. Juliusz Słowacki na Pomorzu
 8. Lucyna Ćwierczakiewiczowa
 9. Referaty mgr Małgorzaty Czerniakowskiej w BGPAN
 10. Referaty mgr Ewy Czerniakowskiej w BGPAN

V Bałtycki Festiwal Nauki

Zaproszenie na wykład mgr Małgorzaty Czerniakowskiej nt. Zwišzki Leonarda Eulera z Gdańskiem w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej (25 V 2007, godz. 11.00)

W dniu 25 maja 2007 r. w ramach V Bałtyckiego Festiwalu Nauki w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej mgr Małgorzata Czerniakowska wygłosiła wykład otwarty

nt. Zwišzki Leonarda Eulera (1707-1783) z Gdańskiem

Słowo wstępne wygłosiła dyrektor Biblioteki Głównej PGd., p. inż. Bożena Hakuć

Przemawia mgr Małgorzata Czerniakowska (Biblioteka Gdańska PAN)

Na fot.: dyr. inż B. Hakuć, dr Krystyna Nowicka (Politechnika Gdańska) oraz Grażyna Szymańska i mgr Paweł Pinkiewicz (Biblioteka Gdańska PAN)

W dniu 18 I 2007 roku w Sali Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego odbyło się pierwsze w Nowym Roku zebranie Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłoników Języka Polskiego. Podczas zebrania odbyła się promocja nowego wydawnictwa UG "Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947-2005)"

W dn. 19-21 X 2006 odbył się we Wrocławiu KONGRES BADACZY OSIEMNASTEGO WIEKU.

Otwarcie Kongresu - Uniwersytet Wrocławski, Oratorium Marianum, 19 X 2006

Referat na temat "Król Stanisław August jako miłośnik nauk ścisłych"

wygłasza mgr Małgorzata Czerniakowska.

Przewodniczy dr Richard Butterwick

Obrady sekcji "Udostępnianie i upowszechnianie ?ródeł, cz. 2", (kier. prof. Barbara Wolska, 20 X 2006)

Program Sesji Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w dn. 23 X 2006

Program Sesji TMJP (pdf)

Zebrania Oddziału Gdańskiego TMJP

Fotografie z zebrania TMJP Oddziału Gdańskiego 13 X 05

Zwiedzanie nowego budynku BGPAN przez bibliotekarzy z Trójmiasta (22II2006)

Fotografie z otwarcia 2 wystaw w BGPAN w dn. 20 II 2006

W dn. 26 XI 2005 r. minęła 150. rocznica zgonu Adama Mickiewicza

Program Konferencji Mickiewiczowskiej w Gdańsku (22-24 XI 2005 r.)

Na fot. mgr Ewa Czerniakowska w pierwszym dniu obrad Konferencji Mickiewiczowskiej (Gdańsk, Dwór Artusa - 22 XI 2005 r.)

W drugim dniu obrad (Uniwersytet Gdański, Wydz. Fil. - Hist., 23 XI 05) wygłosiła referat nt "Kult Adama Mickiewicza na łamach "Gazety Gdańskiej" (1891-1900)

Galeria fotografii z Warszawy,czerwiec 2005


Kalendarz wieczny

Pomnik "Tym co za Polskość Gdańska", Gdańsk (Podwale Staromiejskie)

Fot.: mgr Małgorzata Czerniakowska

Copyright by Małgorzata Czerniakowska, Gdańsk 2001-2014